Tìm kiếm
Đồng tiền: 4250
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.391.419.229 $ 0,19%
Lưu lượng 24 giờ: 26.849.642.222 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,22%
dash  (DASH)
Dash (DASH)
$90,10 0,20%
0,02259064 BTC 0,49%
Giá trị vốn hóa thị trường
$784.469.033
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.042.221.678
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$89,68 / $91,05
Nguồn cung khả dụng
8.707.042 / 18.920.000
DASH
USD

Sàn giao dịch Dash

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
90 $
102100 KRW
806.681.212 $
8971877,148 DASH
77,31% Gần đây
2
ZB ZB
91 $
90,677 USDT
59.370.421 $
654619,507 DASH
5,69% Gần đây
3
ZBG ZBG
91 $
90,6428 USDT
25.100.258 $
276970,978 DASH
2,41% Gần đây
4
91 $
0,022808 BTC
18.189.475 $
199964,303 DASH
1,74% Gần đây
5
90 $
0,66514 ETH
16.702.707 $
184564,270 DASH
1,60% Gần đây
6
91 $
0,02289 BTC
14.899.036 $
163253,231 DASH
1,43% Gần đây
7
91 $
0,022775 BTC
13.714.215 $
150463,457 DASH
1,31% khoảng 3 giờ trước
8
91 $
91,19 USDT
8.512.801 $
93453,880 DASH
0,82% khoảng 3 giờ trước
9
91 $
90,8003 USD
7.336.899 $
80802,580 DASH
0,70% Gần đây
10
92 $
91,902 USDT
6.866.708 $
74702,644 DASH
0,66% Gần đây
11
91 $
0,022741 BTC
6.833.019 $
75369,567 DASH
0,65% Gần đây
12
91 $
0,02280106 BTC
6.107.861 $
67167,772 DASH
0,59% Gần đây
13
92 $
91,902 USD
5.348.576 $
58198,693 DASH
0,51% Gần đây
14
91 $
0,02271573 BTC
4.988.926 $
55090,070 DASH
0,48% Gần đây
15
91 $
0,664878 ETH
4.186.797 $
46226,169 DASH
0,40% Gần đây
16
91 $
0,02272 BTC
3.071.702 $
33888,668 DASH
0,29% Gần đây
17
91 $
0,02280924 BTC
2.973.210 $
32696,988 DASH
0,28% Gần đây
18
91 $
90,654516 USDT
2.857.132 $
31511,145 DASH
0,27% Gần đây
19
91 $
0,02275233 BTC
2.425.016 $
26724,867 DASH
0,23% Gần đây
20
91 $
0,66493418 ETH
2.414.196 $
26642,544 DASH
0,23% Gần đây
21
90 $
618,4665 CNYT
2.214.352 $
24511,448 DASH
0,21% Gần đây
22
91 $
526,841565 TRY
1.984.950 $
21712,960 DASH
0,19% Gần đây
23
91 $
0,022753 BTC
1.517.494 $
16722,757 DASH
0,15% Gần đây
24
90 $
0,02255853 BTC
1.414.544 $
15722,897 DASH
0,14% Gần đây
25
91 $
90,62 USDT
1.374.555 $
15166,289 DASH
0,13% Gần đây
26
91 $
90,6 USDT
1.306.538 $
14419,000 DASH
0,13% Gần đây
27
90 $
90,0743953 USDT
1.178.784 $
13084,466 DASH
0,11% Gần đây
28
91 $
90,7 USDT
1.122.501 $
12378,524 DASH
0,11% Gần đây
29
91 $
0,02271879 BTC
951.232 $
10498,260 DASH
0,09% Gần đây
30
91 $
0,02284392 BTC
851.418 $
9353,438 DASH
0,08% Gần đây
31
91 $
0,022718 BTC
822.522 $
9081,768 DASH
0,08% Gần đây
32
92 $
91,902 USD
649.131 $
7063,297 DSH
0,06% Gần đây
33
91 $
0,022848 BTC
542.679 $
5940,405 DASH
0,05% khoảng 3 giờ trước
34
ZB ZB
91 $
618,66 QC
518.095 $
5719,588 DASH
0,05% Gần đây
35
90 $
0,02259924 BTC
508.780 $
5644,892 DASH
0,05% Gần đây
36
92 $
92,056 USDT
372.936 $
4050,474 DASH
0,04% Gần đây
37
91 $
0,02285508 BTC
359.601 $
3945,158 DASH
0,03% Gần đây
38
91 $
0,6672 ETH
322.198 $
3543,632 DASH
0,03% Gần đây
39
91 $
0,02275055 BTC
315.569 $
3478,000 DASH
0,03% Gần đây
40
90 $
0,66401324 ETH
281.149 $
3107,000 DASH
0,03% Gần đây
41
92 $
91,675067 USD
259.401 $
2829,564 DASH
0,02% Gần đây
42
92 $
92,049 USD
252.190 $
2739,737 DASH
0,02% Gần đây
43
91 $
0,022732 BTC
243.834 $
2690,598 DASH
0,02% Gần đây
44
91 $
90,5849 USDT
233.575 $
2578,000 DASH
0,02% Gần đây
45
91 $
0,022716 BTC
217.795 $
2404,006 DSH
0,02% Gần đây
46
91 $
0,02283951 BTC
171.280 $
1881,121 DASH
0,02% Gần đây
47
91 $
91,59634534 USDT
164.357 $
1798,657 DASH
0,02% khoảng 2 giờ trước
48
91 $
90,550247 USDT
164.582 $
1817,222 DASH
0,02% Gần đây
49
91 $
0,6670925 ETH
160.624 $
1765,932 DASH
0,02% khoảng 1 giờ trước
50
91 $
618,89 QC
160.101 $
1766,746 DASH
0,02% Gần đây
51
90 $
65,6 OKB
151.022 $
1669,000 DASH
0,01% Gần đây
52
90 $
0,02267911 BTC
148.743 $
1645,065 DASH
0,01% Gần đây
53
91 $
0,022754 BTC
144.773 $
1595,325 DASH
0,01% Gần đây
54
90 $
0,02257359 BTC
138.147 $
1534,474 DASH
0,01% Gần đây
55
91 $
0,0228 BTC
138.076 $
1519,098 DASH
0,01% Gần đây
56
91 $
0,0227 XBT
117.046 $
1292,855 DASH
0,01% Gần đây
57
91 $
37,283332 HT
112.431 $
1235,602 DASH
0,01% Gần đây
58
91 $
0,022733 BTC
112.156 $
1238,480 DASH
0,01% Gần đây
59
90 $
102000 KRW
109.105 $
1214,649 DASH
0,01% Gần đây
60
91 $
0,022716 BTC
108.083 $
1192,999 DASH
0,01% Gần đây
61
91 $
0,02271597 BTC
108.082 $
1192,999 DASH
0,01% Gần đây
62
89 $
79,123 EUR
98.930 $
1105,849 DASH
0,01% Gần đây
63
91 $
0,02271 BTC
94.189 $
1039,587 DASH
0,01% Gần đây
64
91 $
32,9675 WAVES
88.353 $
972,140 DASH
0,01% Gần đây
65
90 $
90,001 USD
86.361 $
959,552 DASH
0,01% Gần đây
66
91 $
90,57745 USDT
80.087 $
883,431 DASH
0,01% Gần đây
67
91 $
91,2 USDT
79.823 $
874,500 DASH
0,01% Gần đây
68
90 $
0,66309 ETH
77.012 $
852,234 DASH
0,01% Gần đây
69
91 $
90,54 USDT
72.081 $
796,132 DASH
0,01% Gần đây
70
90 $
5841,859 RUB
69.995 $
774,612 DASH
0,01% Gần đây
71
90 $
2326,0554 UAH
69.849 $
774,641 DASH
0,01% Gần đây
72
91 $
0,02273686 BTC
66.564 $
734,345 DASH
0,01% Gần đây
73
90 $
0,66308 ETH
66.562 $
736,367 DASH
0,01% Gần đây
74
91 $
291,6016 XRP
66.535 $
734,143 DASH
0,01% Gần đây
75
90 $
101850 KRW
59.912 $
667,974 DASH
0,01% Gần đây
76
ZB ZB
91 $
0,022723 BTC
53.541 $
591,389 DASH
0,01% Gần đây
77
91 $
1,5002 LTC
46.878 $
517,402 DASH
0,00% Gần đây
78
92 $
0,0229541 BTC
45.523 $
497,105 DASH
0,00% Gần đây
79
90 $
0,65831954 ETH
41.458 $
462,116 DASH
0,00% Gần đây
80
91 $
90,5 USDT
39.474 $
436,122 DASH
0,00% Gần đây
81
91 $
90,7 USDT
38.541 $
424,852 DASH
0,00% Gần đây
82
91 $
0,0228 BTC
37.641 $
413,951 DASH
0,00% Gần đây
83
90 $
0,66386929 ETH
34.470 $
381,000 DASH
0,00% Gần đây
84
90 $
79,5 EUR
34.385 $
382,534 DASH
0,00% Gần đây
85
0 $
0,0033895 DASH
32.697 $
106605,711 XRP
0,00% Gần đây
86
90 $
90,27579781 USDT
29.171 $
323,073 DASH
0,00% Gần đây
87
90 $
67,819 GBP
27.284 $
304,455 DASH
0,00% Gần đây
88
91 $
6,2 DRG
21.939 $
241,786 DASH
0,00% Gần đây
89
91 $
0,022734 BTC
21.119 $
233,016 DASH
0,00% Gần đây
90
60 $
0,65973574 DASH
19.854 $
332,570 LTC
0,00% Gần đây
91
91 $
90,86077715 USDT
18.124 $
199,432 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
92
91 $
90,86077715 USDT
18.124 $
199,432 DASH
0,00% Gần đây
93
90 $
0,66388 ETH
17.775 $
196,549 DASH
0,00% Gần đây
94
92 $
92,17679 USD
17.033 $
184,788 DASH
0,00% Gần đây
95
90 $
89,97 USD
15.767 $
175,245 DASH
0,00% Gần đây
96
91 $
0,022722 BTC
15.244 $
168,387 DASH
0,00% Gần đây
97
90 $
120,96 CAD
15.011 $
166,570 DASH
0,00% Gần đây
98
91 $
0,665 ETH
14.477 $
159,815 DASH
0,00% Gần đây
99
90 $
90,16675181 USDT
13.138 $
145,684 DASH
0,00% Gần đây
100
90 $
0,02266415 BTC
12.200 $
134,976 DASH
0,00% Gần đây
101
91 $
90,7746 USDT
12.166 $
133,911 DASH
0,00% Gần đây
102
90 $
0,02269082 BTC
9.336 $
103,200 DASH
0,00% Gần đây
103
90 $
90,15 USD
8.213 $
91,104 DASH
0,00% Gần đây
104
92 $
91,896 USD
8.147 $
88,656 DASH
0,00% Gần đây
105
91 $
0,02285097 BTC
8.013 $
87,961 DASH
0,00% Gần đây
106
91 $
80,43745 EUR
7.732 $
85,018 DASH
0,00% Gần đây
107
91 $
0,022722 BTC
7.699 $
84,988 DASH
0,00% Gần đây
108
91 $
0,0228 BTC
7.641 $
83,998 DASH
0,00% Gần đây
109
90 $
0,022645 BTC
7.619 $
84,367 DSH
0,00% Gần đây
110
90 $
0,55189732 BCH
7.615 $
84,325 DASH
0,00% Gần đây
111
90 $
5838,954521 RUB
7.595 $
84,088 DASH
0,00% Gần đây
112
91 $
0,02281085 BTC
6.672 $
73,333 DASH
0,00% Gần đây
113
90 $
0,02256 BTC
4.357 $
48,476 DASH
0,00% Gần đây
114
91 $
0,667 ETH
3.543 $
38,989 DASH
0,00% Gần đây
115
91 $
90,61 USDT
3.289 $
36,303 DASH
0,00% Gần đây
116
92 $
91,99 USD
3.171 $
34,474 DASH
0,00% Gần đây
117
91 $
0,02270368 BTC
2.807 $
31,000 DASH
0,00% Gần đây
118
90 $
79,1946 EUR
2.798 $
31,245 DASH
0,00% Gần đây
119
90 $
0,022676 BTC
2.570 $
28,416 DASH
0,00% Gần đây
120
91 $
0,0227294 BTC
2.530 $
27,922 DASH
0,00% Gần đây
121
91 $
91,18 USD
2.279 $
24,990 DASH
0,00% Gần đây
122
91 $
91,203 USD
2.235 $
24,509 DASH
0,00% Gần đây
123
90 $
0,022584 BTC
2.131 $
23,662 DASH
0,00% Gần đây
124
91 $
348 PLN
1.956 $
21,384 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
125
89 $
1,71249723 XMR
1.588 $
17,770 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
126
90 $
2870,5 THB
1.433 $
15,848 DAS
0,00% Gần đây
127
91 $
0,55635475 BCH
1.111 $
12,260 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
128
91 $
0,6677 ETH
1.017 $
11,177 DASH
0,00% Gần đây
129
92 $
359 BRL
1.015 $
11,047 DASH
0,00% Gần đây
130
91 $
0,0227 BTC
958 $
10,582 DASH
0,00% Gần đây
131
91 $
0,02274655 BTC
956 $
10,543 DASH
0,00% Gần đây
132
89 $
1724,9999952184180299 BTS
951 $
10,634 DASH
0,00% Gần đây
133
91 $
1299000 IDR
774 $
8,521 DRK
0,00% Gần đây
134
90 $
0,02271915 BTC
596 $
6,591 DASH
0,00% Gần đây
135
91 $
0,66982 ETH
574 $
6,293 DASH
0,00% Gần đây
136
90 $
90 USDC
461 $
5,111 DASH
0,00% Gần đây
137
90 $
0,022506 BTC
452 $
5,034 DRK
0,00% Gần đây
138
90 $
0,02269 BTC
417 $
4,612 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
139
91 $
0,6659 ETH
384 $
4,242 DSH
0,00% Gần đây
140
90 $
0,02264385 BTC
240 $
2,661 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
141
91 $
0,022718 BTC
212 $
2,344 DASH
0,00% Gần đây
142
91 $
0,02281627 BTC
193 $
2,123 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
143
91 $
33,132246 WAVES
183 $
2,000 DASH
0,00% Gần đây
144
92 $
359 BRL
102 $
1,112 DASH
0,00% Gần đây
145
90 $
90,4 USDT
101 $
1,120 DASH
0,00% Gần đây
146
92 $
0,02299999 BTC
65 $
0,705 DASH
0,00% Gần đây
147
89 $
0,0224143 BTC
49 $
0,546 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
148
91 $
81,6825 EURS
34 $
0,371 DASH
0,00% Gần đây
149
90 $
0,66084113 ETH
26 $
0,288 DASH
0,00% Gần đây
150
90 $
0,02265192 BTC
23 $
0,258 DASH
0,00% Gần đây
151
91 $
90,66 USDT
17 $
0,189 DASH
0,00% Gần đây
152
91 $
1283,093 BTB
15 $
0,160 DASH
0,00% Gần đây
153
90 $
0,0225 BTC
10 $
0,106 DASH
0,00% Gần đây
154
89 $
0,6552835 ETH
7 $
0,081 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
155
91 $
45879,46428999 DOGE
6 $
0,068 DASH
0,00% Gần đây
156
91 $
0,02271 BTC
2 $
0,026 DASH
0,00% Gần đây
157
65 $
0,71506262 DASH
1 $
0,019 LTC
0,00% Gần đây
158
90 $
0,6634 ETH
1 $
0,014 DASH
0,00% Gần đây
159
1 $
0,01179988 DASH
1 $
1,142 NANO
0,00% Gần đây
160
91 $
81,7114 EURS
1 $
0,008 DASH
0,00% Gần đây
161
0 $
0,00012335 DASH
1 $
55,363 SMART
0,00% Gần đây
162
0 $
0,00005148 DASH
1 $
132,653 TNJ
0,00% Gần đây
163
0 $
0,0000231 DASH
1 $
281,717 DOGE
0,00% Gần đây
164
132 $
1,4560591 DASH
1 $
0,004 ETH
0,00% Gần đây
165
0 $
0,00163217 DASH
1 $
3,790 ZCR
0,00% Gần đây
166
89 $
43952,64186001 DOGE
0 $
0,005 DASH
0,00% Gần đây
167
91 $
90,95 USDT
0 $
0,003 DASH
0,00% khoảng 3 giờ trước
168
0 $
0,00000007 DASH
0 $
21987,513 XGOX
0,00% khoảng 2 giờ trước
169
91 $
0,02294287 BTC
0 $
0,001 DASH
0,00% Gần đây
170
0 $
0,00002899 DASH
0 $
12,460 MLM
0,00% khoảng 2 giờ trước
171
96 $
96,2293 USD
704.628 $
7322,390 DASH
0,07% Gần đây
172
100 $
574,98175012 TRY
34.588 $
346,675 DASH
0,00% Gần đây
173
93 $
0,02329825 BTC
32.975 $
355,018 DASH
0,00% Gần đây
174
87 $
332,3358 PLN
30.862 $
353,228 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
175
88 $
87,7435 USD
27.999 $
319,097 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
176
87 $
76,8983 EUR
26.919 $
309,604 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
177
93 $
6039,5 RUB
10.669 $
114,204 DASH
0,00% Gần đây
178
100 $
88,0407 EUR
3.058 $
30,720 DASH
0,00% Gần đây
179
96 $
96 USD
592 $
6,171 DASH
0,00% Gần đây
180
92 $
70 GBP
196 $
2,116 DASH
0,00% Gần đây
181
88 $
78,23 EUR
187 $
2,114 DASH
0,00% Gần đây
182
89 $
2356 UAH
99 $
1,121 DASH
0,00% Gần đây
183
85 $
0,02130001 BTC
36 $
0,422 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
184
89 $
0,02222346 BTC
10 $
0,111 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
185
86 $
0,63220895 ETH
4 $
0,047 DASH
0,00% Gần đây
186
177 $
1,9478559 DASH
1 $
0,008 BCH
0,00% Gần đây
187
74 $
0,80988821 DASH
1 $
0,017 BSV
0,00% Gần đây
188
143 $
142,85092497 USDT
1 $
0,006 DASH
0,00% Gần đây
189
398 $
0,1 BTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
190
0 $
0 USD
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
191
0 $
0 DASH
0 $
0,000 MRT
0,00% Gần đây
192
0 $
32,52927254 WAVES
0 $
237,954 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
193
0 $
0 ZEC
0 $
0,000 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
194
0 $
0 DASH
0 $
0,000 XMR
0,00% Gần đây
195
0 $
0 DASH
0 $
0,000 WCT
0,00% Gần đây
196
1 $
0,0075 DASH
0 $
0,000 LTC
0,00% Gần đây
197
0 $
0,00004 DASH
0 $
0,000 DOGE
0,00% Gần đây
198
53 $
53 USDT
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
199
0 $
0 BCH
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
200
NaN $
0 MORSS
0 $
0,000 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
201
0 $
0 EUR
0 $
0,000 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
202
0 $
0 DOGE
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
203
0 $
0 NLG
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
204
NaN $
0 WTRY
0 $
0,000 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
205
0 $
0 LTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
206
NaN $
0 GROSH
0 $
0,000 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
207
0 $
0 LTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
208
0 $
0 XRP
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
209
86 $
86,2 USDT
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
210
0 $
0 WBTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
211
89 $
0,02231877 BTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
212
0 $
0 DASH
0 $
0,000 ZEC
0,00% Gần đây
213
0 $
0,01 USDT
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
214
143 $
142,52 USDT
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
215
177 $
178,26825909 WEUR
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
216
90 $
0,0226 BTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
217
91 $
25,0079 EOS
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
218
NaN $
0 KOLIONPLUS
0 $
0,000 DASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
219
ACX ACX
80 $
0,02 BTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
220
135 $
0,98999999 ETH
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
221
NaN $
0 WUSD
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
222
42 $
42,298 USDT
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
223
0 $
0 DASH
0 $
0,000 KSOC
0,00% Gần đây
224
85 $
223,572498 WUSD
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
225
90 $
0,02253215 BTC
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây
226
NaN $
0,0110487 DASH
0 $
588799,345 TUSD
0,00% Gần đây
227
NaN $
0,00007836 DASH
0 $
16015186,000 EDR
0,00% Gần đây
228
5 $
0,055 DASH
0 $
0,000 ETH
0,00% Gần đây
229
91 $
0,02274 BTC
21.210.950 $
232893,979 DASH
- khoảng 7 giờ trước
230
91 $
0,66203 ETH
9.660.981 $
106134,937 DASH
- khoảng 7 giờ trước
231
FEX FEX
91 $
0,022844 BTC
3.616.950 $
39535,982 DASH
- khoảng 5 giờ trước
232
92 $
92,04 USDT
1.383.141 $
15024,700 DASH
- 2 ngày trước
233
JEX JEX
90 $
89,91 USDT
1.116.027 $
12416,458 DASH
- 1 ngày trước
234
JEX JEX
90 $
0,022612 BTC
933.560 $
10385,677 DASH
- 1 ngày trước
235
91 $
0,022742 BTC
838.212 $
9241,550 DASH
- 2 ngày trước
236
94 $
94,01 USDT
585.277 $
6221,650 DASH
- 5 ngày trước
237
94 $
0,023434 BTC
291.250 $
3104,890 DASH
- 5 ngày trước
238
91 $
0,662184 ETH
54.605 $
601,936 DASH
- 2 ngày trước
239
91 $
0,02291348 BTC
31.221 $
341,492 DASH
- khoảng 4 giờ trước
240
91 $
0,667 ETH
3.544 $
38,989 DASH
- khoảng 5 giờ trước
241
90 $
0,02250005 BTC
25 $
0,278 DASH
- khoảng 3 giờ trước
242
0 $
0,00002253 DASH
2 $
1135,421 DOGE
- khoảng 3 giờ trước
243
90 $
90,03355973 USDT
2 $
0,025 DASH
- khoảng 8 giờ trước
244
0 $
0,00000014 DASH
2 $
141038,824 ZEIT
- khoảng 12 giờ trước
245
0 $
0,00000017 DASH
1 $
36544,943 CELC
- khoảng 17 giờ trước
246
0 $
0,00000094 DASH
0 $
2859,649 CYR
- 2 ngày trước
247
0 $
0,000024 DASH
0 $
126,847 BWS
- khoảng 10 giờ trước
248
0 $
0,00001001 DASH
0 $
115,768 MANNA
- khoảng 10 giờ trước
249
0 $
0,0000053 DASH
0 $
126,745 BHD
- khoảng 17 giờ trước
250
0 $
0,00000048 DASH
0 $
1300,000 SUP
- khoảng 17 giờ trước
251
91 $
90,2 BITUSD
0 $
0,001 DASH
- khoảng 12 giờ trước
252
0 $
0,00001027 DASH
0 $
30,000 NYX
- khoảng 24 giờ trước
253
0 $
0,00000129 DASH
0 $
0,034 ERZ
- 1 ngày trước
254
96 $
96,405 USD
12.801.732 $
132791,167 DASH
- khoảng 7 giờ trước
255
102 $
101,87074745 USD
6.387.621 $
62703,191 DASH
- khoảng 3 giờ trước
256
88 $
1245,105 COSS
5.460 $
62,169 DASH
- khoảng 6 giờ trước
257
92 $
6366 INR
5.157 $
55,868 DASH
- 6 ngày trước
258
93 $
82,06 EUR
44 $
0,478 DASH
- 4 ngày trước
259
95 $
2499,9999080453 UAH
19 $
0,196 DASH
- khoảng 18 giờ trước
260
84.561.840 $
353,69230769 B2BX
8 $
0,000 DASH
- 1 ngày trước
261
88 $
87,93 USD
6 $
0,071 DASH
- 3 ngày trước
262
9 $
0,09999989 DASH
0 $
0,000 INXT
- 7 ngày trước
263
EXX EXX
80 $
0,58 ETH
0 $
0,000 DASH
- 5 ngày trước
264
0 $
0 BTC
0 $
0,000 DASH
- 2 ngày trước
265
NaN $
0 DASH
0 $
0,000 PAC
- khoảng 3 giờ trước
266
91 $
0,57873852 BCH
0 $
0,000 DASH
- 4 ngày trước
267
0 $
0 DASH
0 $
0,000 KWH
- 2 ngày trước
268
91 $
0,64955 ETH
0 $
0,000 DASH
- 5 ngày trước
269
90 $
90 USD
0 $
0,000 4D498
- khoảng 17 giờ trước
270
74 $
0,53331 ETH
0 $
0,000 DASH
- 2 ngày trước
271
59 $
0,01477836 BTC
0 $
0,000 DASH
- 2 ngày trước
272
0 $
0 LTC
0 $
0,000 DASH
- 2 ngày trước
273
84 $
1,44029329 LTC
0 $
0,000 DASH
- 1 ngày trước
274
79 $
0,57000031 ETH
0 $
0,000 DASH
- 3 ngày trước
275
NaN $
0 DASH
0 $
0,000 QWC
- khoảng 3 giờ trước
276
0 $
0 DASH
0 $
0,000 STEEP
- 2 ngày trước
277
92 $
0,02308984 BTC
0 $
0,000 DASH
- khoảng 21 giờ trước
278
NaN $
0,035 DASH
0 $
0,000 SWOCO
- khoảng 3 giờ trước
279
0 $
0 DASH
0 $
0,000 BCH
- 2 ngày trước
280
85 $
0,60609 ETH
0 $
0,000 DASH
- 7 ngày trước
281
0 $
0 RUR
0 $
0,000 DASH
- 2 ngày trước
282
NaN $
0 DASH
0 $
0,000 IOP
- khoảng 3 giờ trước
283
NaN $
0 DASH
0 $
0,000 PENG
- khoảng 3 giờ trước
284
82 $
81,74 USD
0 $
0,000 DASH
- 7 ngày trước
285
0 $
USDT
0 $
DASH
- 5 ngày trước
286
0 $
0,000002 DASH
0 $
0,000 BBP
- 2 ngày trước
287
0 $
0 DASH
0 $
0,000 ETH
- 2 ngày trước
288
92 $
0,0227532 BTC
0 $
0,000 DASH
- 3 ngày trước
289
0 $
0 DASH
0 $
0,000 RTH
- 2 ngày trước
290
80 $
0,0201000001215195 BTC
0 $
0,000 DASH
- 5 ngày trước
291
NaN $
0 DASH
0 $
0,000 DAC
- khoảng 3 giờ trước
292
0 $
0,00001 DASH
0 $
0,000 ATO
- 6 ngày trước
293
NaN $
0 DASH
0 $
0,000 BNN
- khoảng 3 giờ trước
294
NaN $
0,0005 DASH
0 $
0,000 AAA
- khoảng 3 giờ trước
295
0 $
0,00000005 DASH
0 $
0,000 TWNKL
- 3 ngày trước
296
92 $
44963,24128 DOGE
0 $
0,000 DASH
- 1 ngày trước
297
0 $
0 ETH
0 $
0,000 DASH
- khoảng 4 giờ trước
298
NaN $
0 DASH
0 $
0,000 VULC
- khoảng 3 giờ trước
299
0 $
0 USD
0 $
0,000 DASH
- 2 ngày trước
300
73 $
0,0181 BTC
0 $
0,000 DASH
- 2 ngày trước