Tìm kiếm
Đồng tiền: 4029
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 121.534.366.760 $ 0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 15.023.206.528 $
Ưu thế:
BTC 52,3%
ETH 10,9%
XRP 10,2%
DPY
USD

Sàn giao dịch Delphy

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,00046009 ETH
1.587.385 $
27211865,433 DPY
92,80% chưa tới 1 phút ago
2
0 $
0,00046381 ETH
38.217 $
649823,788 DPY
2,23% 2 phút ago
3
0 $
0,00001573 BTC
26.675 $
467694,804 DPY
1,56% 2 phút ago
4
0 $
0,0578 USDT
23.105 $
399714,488 DPY
1,35% 2 phút ago
5
0 $
0,0004479 ETH
17.490 $
307962,978 DPY
1,02% 2 phút ago
6
0 $
0,0585 USDT
9.263 $
158328,474 DPY
0,54% 5 phút ago
7
0 $
0,0004581635909836 ETH
8.245 $
141946,654 DPY
0,48% 7 phút ago
8
0 $
0,00046 ETH
167 $
2871,200 DPY
0,01% 37 phút ago