ECOB
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
186.355.138 $
24h Thấp / 24h Cao
0,02044 $ / 0,02229 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
17 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng21%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản1%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển0%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng12%

Ecobit (Overview)

Thông tin liên quan

Ecobit is a Green Blockchain Project with the goal of saving climate change. Ecobit is built on top of the NEM (New Economic Movement) cryptocurrency platform.

Ngày gốc -
Thuật toán Băm

-

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

Trang chủ

http://www.ecobit.io/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

- / 9 Tỷ