Tìm kiếm
Đồng tiền: 4261
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.459.944.221 $ 0,22%
Lưu lượng 24 giờ: 27.261.868.678 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,08%
eos  (EOS)
EOS (EOS)
$3,63 0,89%
1,00000000 EOS 0,0%
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.768.451.054
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.138.655.978
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3,60 / $3,66
Nguồn cung khả dụng
1.036.797.806 / ∞
EOS
USD

Sàn giao dịch EOS

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
4 $
0,026714 ETH
436.747.744 $
120158769,580 EOS
19,91% Gần đây
2
4 $
0,00091112 BTC
236.642.311 $
65074005,940 EOS
10,79% Gần đây
3
4 $
0,0267106 ETH
132.827.520 $
36548541,000 EOS
6,06% Gần đây
4
4 $
0,00091119 BTC
99.531.998 $
27382401,795 EOS
4,54% Gần đây
5
ZBG ZBG
4 $
3,634 USDT
74.821.310 $
20600930,469 EOS
3,41% Gần đây
6
4 $
3,63472 USD
69.924.744 $
19238000,120 EOS
3,19% Gần đây
7
4 $
3,634 USDT
63.597.942 $
17517938,352 EOS
2,90% Gần đây
8
4 $
0,026704 ETH
62.334.502 $
17157301,545 EOS
2,84% Gần đây
9
4 $
3,6431 USDT
60.276.489 $
16559985,510 EOS
2,75% Gần đây
10
4 $
3,634 USDT
59.538.343 $
16395127,393 EOS
2,71% Gần đây
11
ZB ZB
4 $
24,94 QC
50.082.131 $
13768949,900 EOS
2,28% Gần đây
12
4 $
0,0009113 BTC
44.031.382 $
12105802,243 EOS
2,01% Gần đây
13
4 $
0,00091094 BTC
43.540.299 $
11976376,729 EOS
1,99% Gần đây
14
4 $
0,00091056 BTC
40.100.509 $
11034816,660 EOS
1,83% Gần đây
15
4 $
3,6364 USDT
34.868.584 $
9594351,743 EOS
1,59% Gần đây
16
ZB ZB
4 $
3,6335 USDT
34.345.380 $
9459019,980 EOS
1,57% Gần đây
17
4 $
0,00091204 BTC
30.346.478 $
8335637,410 EOS
1,38% Gần đây
18
4 $
3,6356 USDT
22.827.542 $
6283216,358 EOS
1,04% Gần đây
19
4 $
0,0267018 ETH
22.441.177 $
6176825,748 EOS
1,02% Gần đây
20
4 $
3,6362 USDT
21.562.477 $
5937053,420 EOS
0,98% Gần đây
21
4 $
0,0009113 BTC
21.354.754 $
5871185,922 EOS
0,97% Gần đây
22
4 $
0,00091121 BTC
20.758.307 $
5707049,789 EOS
0,95% Gần đây
23
4 $
0,00091058 BTC
19.945.506 $
5488001,286 EOS
0,91% Gần đây
24
4 $
0,000911 BTC
19.413.862 $
5338734,240 EOS
0,89% Gần đây
25
4 $
3,6352 USDT
17.849.507 $
4913113,330 EOS
0,81% Gần đây
26
4 $
0,026703 ETH
17.405.978 $
4790227,050 EOS
0,79% Gần đây
27
EXX EXX
4 $
0,00091 BTC
17.199.713 $
4736923,970 EOS
0,78% Gần đây
28
4 $
3,6364 USDT
16.540.463 $
4553033,800 EOS
0,75% Gần đây
29
4 $
0,02669983 ETH
16.053.518 $
4421265,256 EOS
0,73% Gần đây
30
4 $
3,6373 USDT
15.677.675 $
4312697,333 EOS
0,71% Gần đây
31
4 $
3,638 USDT
15.046.666 $
4138787,255 EOS
0,69% Gần đây
32
4 $
0,000912 BTC
13.449.925 $
3698003,678 EOS
0,61% khoảng 2 giờ trước
33
4 $
0,02672582 ETH
13.084.037 $
3598327,060 EOS
0,60% Gần đây
34
4 $
0,00091019 BTC
12.928.767 $
3559114,330 EOS
0,59% Gần đây
35
4 $
3,6377 USDT
12.736.902 $
3503983,630 EOS
0,58% Gần đây
36
4 $
3,6361 USDT
11.774.377 $
3240446,000 EOS
0,54% Gần đây
37
4 $
3,637 USDT
10.663.860 $
2934044,169 EOS
0,49% Gần đây
38
4 $
3,6164 USDT
9.295.185 $
2571745,760 EOS
0,42% Gần đây
39
4 $
3,6341 USDT
9.215.572 $
2538934,199 EOS
0,42% Gần đây
40
4 $
3,6144 USDT
9.106.986 $
2520734,127 EOS
0,42% Gần đây
41
4 $
3,6377 USDT
9.033.248 $
2484940,587 EOS
0,41% Gần đây
42
EXX EXX
4 $
0,0267 ETH
8.296.406 $
2284380,010 EOS
0,38% Gần đây
43
4 $
3,6315 USDT
8.121.910 $
2237819,690 EOS
0,37% Gần đây
44
4 $
0,026694 ETH
7.622.701 $
2099350,000 EOS
0,35% Gần đây
45
4 $
0,026699 ETH
7.418.843 $
2041385,520 EOS
0,34% Gần đây
46
4 $
3,6366 USDT
7.306.972 $
2010679,049 EOS
0,33% Gần đây
47
4 $
0,0009107 BTC
7.120.852 $
1959042,673 EOS
0,32% Gần đây
48
4 $
0,02668851 ETH
7.092.194 $
1954101,190 EOS
0,32% Gần đây
49
4 $
0,00091069 BTC
6.587.294 $
1813235,560 EOS
0,30% Gần đây
50
4 $
4115 KRW
6.471.401 $
1783385,996 EOS
0,30% Gần đây
51
4 $
4115 KRW
6.423.809 $
1770270,512 EOS
0,29% Gần đây
52
4 $
0,000911 BTC
6.040.696 $
1661142,090 EOS
0,28% Gần đây
53
4 $
3,6364 USDT
5.740.031 $
1579412,565 EOS
0,26% Gần đây
54
4 $
3,641 USDT
5.654.661 $
1553933,169 EOS
0,26% Gần đây
55
4 $
0,0267174 ETH
4.995.132 $
1374198,970 EOS
0,23% Gần đây
56
4 $
0,02668477 ETH
4.873.920 $
1342247,668 EOS
0,22% Gần đây
57
4 $
0,026711 ETH
4.405.470 $
1212176,325 EOS
0,20% Gần đây
58
4 $
0,00091056 BTC
4.335.578 $
1192842,707 EOS
0,20% Gần đây
59
6x 6x
4 $
0,0266977 ETH
3.784.112 $
1041996,310 EOS
0,17% Gần đây
60
6x 6x
4 $
3,6364 USDT
3.428.702 $
943777,140 EOS
0,16% Gần đây
61
4 $
0,000914 BTC
3.399.998 $
931916,900 EOS
0,16% Gần đây
62
CBX CBX
4 $
3,6367 USDT
3.365.752 $
926047,380 EOS
0,15% Gần đây
63
4 $
3,6346 USDT
3.332.177 $
917904,400 EOS
0,15% Gần đây
64
4 $
0,0267 ETH
3.319.775 $
913890,714 EOS
0,15% Gần đây
65
4 $
0,00091048 BTC
3.147.117 $
866471,533 EOS
0,14% Gần đây
66
4 $
3,6371 USDT
2.929.322 $
806150,614 EOS
0,13% Gần đây
67
4 $
24,914 CNZ
2.803.616 $
771531,007 EOS
0,13% Gần đây
68
6x 6x
4 $
3,6413 USDX
2.720.983 $
748707,000 EOS
0,12% Gần đây
69
4 $
0,026784 ETH
2.616.221 $
717600,523 EOS
0,12% Gần đây
70
4 $
3,6365 USDT
2.450.870 $
674602,645 EOS
0,11% Gần đây
71
4 $
0,02669772 ETH
2.442.747 $
672465,483 EOS
0,11% Gần đây
72
4 $
28,527 VHKD
2.420.773 $
665743,698 EOS
0,11% Gần đây
73
4 $
3,6353 USDT
2.199.361 $
605593,470 EOS
0,10% Gần đây
74
4 $
0,2157 BNB
2.188.357 $
603471,269 EOS
0,10% Gần đây
75
4 $
0,0009107 BTC
2.098.375 $
577435,926 EOS
0,10% Gần đây
76
4 $
2,65 OKB
1.969.853 $
541879,550 EOS
0,09% Gần đây
77
6x 6x
4 $
24,83 DC
1.824.248 $
502064,400 EOS
0,08% Gần đây
78
4 $
3,6525 USDC
1.752.875 $
477527,330 EOS
0,08% Gần đây
79
4 $
3,635 USDT
1.731.389 $
476588,147 EOS
0,08% Gần đây
80
4 $
3,7159 DAI
1.723.521 $
467158,840 EOS
0,08% Gần đây
81
4 $
0,0009111 BTC
1.678.169 $
461492,350 EOS
0,08% Gần đây
82
4 $
3,6351 USDT
1.612.971 $
444155,643 EOS
0,07% Gần đây
83
ZB ZB
4 $
0,00091069 BTC
1.573.219 $
432825,890 EOS
0,07% Gần đây
84
4 $
0,00091 BTC
1.463.711 $
402999,573 EOS
0,07% Gần đây
85
4 $
0,026699 ETH
1.334.830 $
367300,240 EOS
0,06% Gần đây
86
4 $
11,904 XRP
1.322.590 $
363604,120 EOS
0,06% Gần đây
87
4 $
3,63904276 USDT
859.412 $
236267,653 EOS
0,04% Gần đây
88
4 $
1,468173 HT
850.700 $
234241,280 EOS
0,04% Gần đây
89
4 $
0,00091314 BTC
824.556 $
226243,069 EOS
0,04% Gần đây
90
4 $
24,976 CNYT
809.844 $
223077,029 EOS
0,04% Gần đây
91
4 $
0,026678 ETH
806.428 $
222163,535 EOS
0,04% Gần đây
92
4 $
0,0009146 BTC
760.992 $
208690,230 EOS
0,03% khoảng 3 giờ trước
93
4 $
3,6344 USDT
750.744 $
206768,308 EOS
0,03% Gần đây
94
FEX FEX
4 $
3,6436 USDT
743.485 $
204072,402 EOS
0,03% khoảng 2 giờ trước
95
6x 6x
4 $
0,00091077 BTC
716.089 $
197043,060 EOS
0,03% Gần đây
96
4 $
3,6337 USDT
647.893 $
178378,648 EOS
0,03% Gần đây
97
4 $
3,6354 USDT
597.146 $
164354,362 EOS
0,03% Gần đây
98
0 $
0,004395 EOS
596.635 $
37371862,900 MTN
0,03% Gần đây
99
4 $
24,92 QC
563.773 $
155320,440 EOS
0,03% Gần đây
100
4 $
3,6375 USDT
526.530 $
144832,575 EOS
0,02% Gần đây
101
4 $
3,6276 HUSD
523.536 $
144046,359 EOS
0,02% Gần đây
102
4 $
0,00091099 BTC
516.964 $
142180,772 EOS
0,02% Gần đây
103
4 $
3,6351 USDT
470.989 $
129693,808 EOS
0,02% Gần đây
104
4 $
0,0009111 BTC
467.253 $
128529,420 EOS
0,02% Gần đây
105
FEX FEX
4 $
0,0009125 BTC
450.400 $
123665,101 EOS
0,02% khoảng 2 giờ trước
106
4 $
0,00091 BTC
434.189 $
119529,550 EOS
0,02% Gần đây
107
4 $
4130 KRW
426.090 $
117037,584 EOS
0,02% Gần đây
108
4 $
3,65 USDT
394.937 $
108307,715 EOS
0,02% Gần đây
109
HPX HPX
4 $
24,913 CNYT
363.150 $
100051,460 EOS
0,02% Gần đây
110
4 $
3,203 EUR
332.998 $
91944,173 EOS
0,02% Gần đây
111
4 $
20,521 TRY
270.466 $
74219,630 EOS
0,01% Gần đây
112
4 $
3,6149 USD
254.854 $
70501,105 EOS
0,01% Gần đây
113
4 $
0,026684 ETH
253.787 $
69901,448 EOS
0,01% Gần đây
114
4 $
0,00091065 BTC
236.377 $
65027,800 EOS
0,01% Gần đây
115
4 $
0,00091082 BTC
227.693 $
62627,000 EOS
0,01% Gần đây
116
4 $
0,02669 ETH
223.984 $
61652,815 EOS
0,01% Gần đây
117
4 $
0,02679228 ETH
220.982 $
60580,592 EOS
0,01% Gần đây
118
4 $
3,622 TUSD
217.942 $
59890,836 EOS
0,01% Gần đây
119
4 $
0,0009102 XBT
202.079 $
55627,633 EOS
0,01% Gần đây
120
0 $
0,0020881 EOS
199.767 $
26255400,000 TRYBE
0,01% Gần đây
121
HPX HPX
4 $
0,026691 ETH
177.345 $
48858,914 EOS
0,01% Gần đây
122
4 $
0,00090871 BTC
158.986 $
43848,000 EOS
0,01% Gần đây
123
4 $
3,70988 DAI
146.027 $
39644,590 EOS
0,01% Gần đây
124
4 $
0,00091042 BTC
142.064 $
39106,138 EOS
0,01% Gần đây
125
4 $
0,0266613 ETH
137.694 $
37965,807 EOS
0,01% Gần đây
126
4 $
0,02669538 ETH
134.464 $
37030,500 EOS
0,01% Gần đây
127
4 $
0,00091414 BTC
132.792 $
36383,732 EOS
0,01% Gần đây
128
4 $
0,249 DRG
104.670 $
28845,225 EOS
0,00% Gần đây
129
4 $
3,6152 USD
103.055 $
28505,926 EOS
0,00% Gần đây
130
4 $
3,63560016 USDT
80.153 $
22073,099 EOS
0,00% Gần đây
131
4 $
3,6156 USDC
79.999 $
22002,569 EOS
0,00% Gần đây
132
4 $
0,026746 ETH
77.237 $
21224,351 EOS
0,00% Gần đây
133
4 $
3,6197 PAX
76.750 $
21099,941 EOS
0,00% Gần đây
134
4 $
0,00091261 BTC
71.701 $
19693,405 EOS
0,00% Gần đây
135
4 $
0,00091104 BTC
69.313 $
19063,430 EOS
0,00% Gần đây
136
4 $
0,00091123 BTC
62.901 $
17303,990 EOS
0,00% Gần đây
137
4 $
3,63975 USDT
61.938 $
17040,820 EOS
0,00% Gần đây
138
4 $
0,00091357 BTC
51.952 $
14248,279 EOS
0,00% Gần đây
139
4 $
0,02672 ETH
51.660 $
14215,880 EOS
0,00% Gần đây
140
4 $
0,00091003 BTC
49.317 $
13578,000 EOS
0,00% Gần đây
141
4 $
0,02666044 ETH
46.643 $
12865,000 EOS
0,00% Gần đây
142
4 $
0,026702 ETH
44.959 $
12377,963 EOS
0,00% Gần đây
143
4 $
0,00091052 BTC
43.590 $
11994,521 EOS
0,00% Gần đây
144
4 $
3,639 USDT
43.410 $
11937,350 EOS
0,00% Gần đây
145
4 $
0,00090615 BTC
40.038 $
11070,244 EOS
0,00% Gần đây
146
4 $
0,00090615 BTC
39.525 $
10927,568 EOS
0,00% Gần đây
147
0 $
0,0080015 EOS
36.048 $
1236380,000 DAY
0,00% Gần đây
148
4 $
3,6265 USDT
34.310 $
9472,247 EOS
0,00% Gần đây
149
4 $
0,02671016 ETH
32.815 $
9029,414 EOS
0,00% Gần đây
150
4 $
0,0009117 BTC
31.915 $
8774,180 EOS
0,00% Gần đây
151
4 $
0,0009109 BTC
29.817 $
8205,590 EOS
0,00% Gần đây
152
0 $
0,001101 EOS
27.337 $
6821371,650 ONE
0,00% Gần đây
153
4 $
0,0009116 BTC
23.247 $
6389,300 EOS
0,00% Gần đây
154
4 $
0,0267465 ETH
22.809 $
6266,880 EOS
0,00% Gần đây
155
4 $
0,0009121 BTC
18.220 $
5007,510 EOS
0,00% Gần đây
156
CBX CBX
4 $
0,0009087 BTC
18.177 $
5013,110 EOS
0,00% Gần đây
157
0 $
0,00042 EOS
18.050 $
11825191,400 PUB
0,00% Gần đây
158
4 $
0,026727 ETH
18.000 $
4949,820 EOS
0,00% Gần đây
159
4 $
0,000911 BTC
17.688 $
4866,176 EOS
0,00% Gần đây
160
4 $
0,02676 ETH
16.643 $
4572,353 EOS
0,00% Gần đây
161
4 $
0,02669 ETH
16.604 $
4573,264 EOS
0,00% Gần đây
162
4 $
70,22 BTS
15.265 $
4192,797 EOS
0,00% Gần đây
163
4 $
3,6274 USDT
14.962 $
4129,750 EOS
0,00% Gần đây
164
4 $
0,0009089 BTC
14.078 $
3882,594 EOS
0,00% Gần đây
165
0 $
0,00165 EOS
13.726 $
2289011,000 CET
0,00% Gần đây
166
4 $
0,0009138 BTC
13.655 $
3742,866 EOS
0,00% Gần đây
167
4 $
0,00091247 BTC
12.116 $
3326,503 EOS
0,00% Gần đây
168
146 $
40,3 EOS
11.915 $
81,391 XIN
0,00% Gần đây
169
4 $
3,6315 USDT
10.562 $
2911,122 EOS
0,00% Gần đây
170
0 $
0,000328 EOS
8.852 $
7422311,583 DICE
0,00% Gần đây
171
0 $
0,001959 EOS
8.485 $
1192195,057 BG
0,00% Gần đây
172
0 $
0,000543 EOS
7.729 $
3906378,413 MEETO
0,00% Gần đây
173
4 $
0,0009109 BTC
7.663 $
2107,460 EOS
0,00% Gần đây
174
0 $
0,000226 EOS
7.111 $
8634867,340 NDX
0,00% Gần đây
175
4 $
235,510834 RUB
6.863 $
1877,013 EOS
0,00% Gần đây
176
4 $
0,000912 BTC
6.814 $
1871,396 EOS
0,00% Gần đây
177
4 $
0,0266999 ETH
6.031 $
1661,000 EOS
0,00% Gần đây
178
ACX ACX
4 $
5,1252 AUD
5.890 $
1622,746 EOS
0,00% Gần đây
179
4 $
0,000914 BTC
5.831 $
1598,814 EOS
0,00% Gần đây
180
4 $
3,6367 USDT
5.819 $
1600,920 EOS
0,00% Gần đây
181
0 $
0,00011 EOS
5.751 $
14335779,077 FAST
0,00% khoảng 2 giờ trước
182
0 $
0,000131 EOS
4.929 $
10322940,300 KARMA
0,00% khoảng 3 giờ trước
183
0 $
0,00766 EOS
4.684 $
167817,057 PKE
0,00% Gần đây
184
0 $
0,00065 EOS
4.412 $
1864803,200 TOOK
0,00% khoảng 1 giờ trước
185
4 $
0,02675797 ETH
3.860 $
1060,485 EOS
0,00% Gần đây
186
4 $
0,026814 ETH
3.595 $
985,299 EOS
0,00% Gần đây
187
4 $
0,026729 ETH
3.475 $
955,770 EOS
0,00% Gần đây
188
4 $
3,6422 USDT
3.429 $
942,434 EOS
0,00% Gần đây
189
4 $
3,653 USDT
3.354 $
918,798 EOS
0,00% Gần đây
190
CBX CBX
4 $
0,026743 ETH
3.245 $
891,980 EOS
0,00% Gần đây
191
4 $
0,0266318834683077 ETH
3.193 $
881,493 EOS
0,00% Gần đây
192
4 $
0,026745 ETH
3.188 $
876,660 EOS
0,00% Gần đây
193
0 $
0,00089 EOS
3.185 $
981962,390 IQ
0,00% Gần đây
194
0 $
0,004 EOS
2.783 $
191463,440 WBI
0,00% Gần đây
195
0 $
0,00087 EOS
2.758 $
870360,300 IQ
0,00% khoảng 2 giờ trước
196
4 $
0,0265131 ETH
2.743 $
760,301 EOS
0,00% Gần đây
197
4 $
24,79 CNYX
2.576 $
706,649 EOS
0,00% Gần đây
198
4 $
3,63063 USDT
2.539 $
699,680 EOS
0,00% Gần đây
199
4 $
0,00091348 BTC
2.383 $
654,000 EOS
0,00% Gần đây
200
4 $
3,64054415 USDT
2.221 $
610,707 EOS
0,00% Gần đây
201
4 $
0,0009112 BTC
2.050 $
563,910 EOS
0,00% Gần đây
202
4 $
0,02673309 ETH
2.043 $
561,649 EOS
0,00% Gần đây
203
0 $
0,00635135 EOS
1.897 $
82186,000 TRX
0,00% Gần đây
204
0 $
0,0401 EOS
1.865 $
12765,812 HASH
0,00% Gần đây
205
0 $
0,0185 EOS
1.728 $
25698,130 TLOS
0,00% khoảng 2 giờ trước
206
0 $
0,000125 EOS
1.727 $
3801954,331 KARMA
0,00% Gần đây
207
4 $
0,026764 ETH
1.611 $
442,710 EOS
0,00% Gần đây
208
4 $
0,02221483 BCH
1.445 $
396,517 EOS
0,00% Gần đây
209
0 $
0,000522 EOS
1.424 $
751132,905 TPT
0,00% Gần đây
210
4 $
3,65 USD
1.288 $
352,856 EOS
0,00% khoảng 2 giờ trước
211
4 $
2,7912 KCS
1.175 $
328,547 EOS
0,00% Gần đây
212
0 $
0,0099 EOS
1.150 $
31973,000 QKC
0,00% Gần đây
213
0 $
0,001347 EOS
853 $
173844,718 PTI
0,00% Gần đây
214
4 $
552,0606 CEN
843 $
233,230 EOS
0,00% Gần đây
215
0 $
0,01502 EOS
791 $
14443,916 BOS
0,00% Gần đây
216
4 $
3,26802 EURS
633 $
174,380 EOS
0,00% Gần đây
217
0 $
0,00103 EOS
629 $
168020,314 RIDL
0,00% Gần đây
218
4 $
3,6318 USDT
611 $
168,340 EOS
0,00% Gần đây
219
4 $
0,00091008 BTC
547 $
150,640 EOS
0,00% Gần đây
220
0 $
0,00082 EOS
530 $
177247,551 EDNA
0,00% Gần đây
221
0 $
0,000052 EOS
491 $
2592940,669 BOID
0,00% Gần đây
222
0 $
0,000058 EOS
461 $
2187085,194 KING
0,00% Gần đây
223
56 $
15,3642 EOS
374 $
6,701 ZEC
0,00% Gần đây
224
3.865 $
1060,1 EOS
341 $
0,088 EBTC
0,00% khoảng 3 giờ trước
225
0 $
0,00012 EOS
334 $
763937,863 MAX
0,00% Gần đây
226
0 $
0,0214 EOS
331 $
4245,486 OCT
0,00% Gần đây
227
4 $
3,632 USDT
321 $
88,491 EOS
0,00% Gần đây
228
0 $
0,0016 EOS
284 $
48773,226 EOSDA
0,00% Gần đây
229
0 $
0,0000278 EOS
269 $
2654631,672 TOB
0,00% khoảng 2 giờ trước
230
0 $
0,00552 EOS
265 $
13196,073 BLACK
0,00% Gần đây
231
0 $
0,000081 EOS
258 $
877760,659 JKR
0,00% Gần đây
232
0 $
0,000254 EOS
239 $
258453,177 ENB
0,00% Gần đây
233
0 $
0,00179 EOS
205 $
31451,063 CET
0,00% Gần đây
234
0 $
0,005006 EOS
204 $
11206,360 BLACK
0,00% khoảng 2 giờ trước
235
0 $
0,000873 EOS
199 $
62527,000 IQ
0,00% khoảng 1 giờ trước
236
0 $
0,00029 EOS
195 $
184680,927 TKC
0,00% Gần đây
237
0 $
0,000831 EOS
193 $
63914,499 HVT
0,00% Gần đây
238
0 $
0,00091 EOS
165 $
50000,000 IQX
0,00% Gần đây
239
0 $
0,00054 EOS
164 $
83626,000 MEETO
0,00% Gần đây
240
PTI/EOS
0 $
0,00133 EOS
153 $
31577,500 PTI
0,00% khoảng 1 giờ trước
241
0 $
0,000541 EOS
150 $
75985,194 SEED
0,00% Gần đây
242
0 $
0,084434 EOS
142 $
462,500 XRP
0,00% Gần đây
243
0 $
0,000579 EOS
138 $
65231,537 ET
0,00% Gần đây
244
60 $
16,479 EOS
121 $
2,024 LTC
0,00% Gần đây
245
0 $
0,0007 EOS
103 $
40354,500 EDNA
0,00% khoảng 3 giờ trước
246
0 $
0,0000015 EOS
99 $
18198650,464 EETH
0,00% Gần đây
247
0 $
0,000017 EOS
74 $
1193266,100 BEAN
0,00% Gần đây
248
91 $
25,131 EOS
56 $
0,610 DASH
0,00% Gần đây
249
0 $
0,000773 EOS
54 $
19032,134 TRYBE
0,00% khoảng 2 giờ trước
250
0 $
0,0000004 EOS
41 $
28340967,159 SLAM
0,00% khoảng 1 giờ trước
251
0 $
0,0000923 EOS
40 $
119589,317 ADD
0,00% Gần đây
252
0 $
0,0000244 EOS
38 $
430388,249 BKT
0,00% Gần đây
253
0 $
0,00000012 EOS
34 $
78086355,115 SEEK
0,00% Gần đây
254
3 $
0,02535266 ETH
30 $
8,646 EOS
0,00% Gần đây
255
0 $
0,000033 EOS
27 $
221786,800 ATD
0,00% khoảng 2 giờ trước
256
0 $
0,00182 EOS
26 $
3992,465 MORE
0,00% Gần đây
257
4 $
99,99987876 OTB
25 $
5,971 EOS
0,00% Gần đây
258
4 $
195,5726 CYB
25 $
6,451 EOS
0,00% Gần đây
259
131 $
36 EOS
23 $
0,179 ETH
0,00% khoảng 3 giờ trước
260
0 $
0,0006 EOS
23 $
10720,100 INF
0,00% Gần đây
261
4 $
0,40249 NEO
21 $
5,887 EOS
0,00% Gần đây
262
0 $
0,0000244 EOS
20 $
223618,260 ATD
0,00% khoảng 2 giờ trước
263
0 $
0,00000069 EOS
11 $
4564141,600 SLAM
0,00% khoảng 3 giờ trước
264
DSX DSX
4 $
3,19 EUR
11 $
3,000 EOS
0,00% Gần đây
265
0 $
0,001253 EOS
10 $
2126,200 PTI
0,00% Gần đây
266
0 $
0,0001262 EOS
7 $
15925,000 KARMA
0,00% Gần đây
267
0 $
0,000605 EOS
7 $
3099,305 MEV
0,00% Gần đây
268
DSX DSX
4 $
3,7012 USD
7 $
1,820 EOS
0,00% Gần đây
269
0 $
0,000206186 EOS
6 $
8100,000 BCN
0,00% Gần đây
270
0 $
0,00000573 EOS
5 $
223190,000 OGM
0,00% khoảng 2 giờ trước
271
0 $
0,0000202 EOS
4 $
50714,000 BKT
0,00% khoảng 1 giờ trước
272
0 $
0,000504 EOS
3 $
1431,942 LLG
0,00% khoảng 3 giờ trước
273
0 $
0,000039 EOS
2 $
12419,000 ADE
0,00% Gần đây
274
0 $
0,0000099 EOS
1 $
37377,000 OGM
0,00% khoảng 3 giờ trước
275
0 $
0,0000124 EOS
1 $
27068,449 WIZZ
0,00% Gần đây
276
0 $
0,000316 EOS
1 $
1048,700 TKC
0,00% khoảng 2 giờ trước
277
4 $
41,9 MAX
1 $
0,208 EOS
0,00% Gần đây
278
0 $
0,000101 EOS
1 $
1973,200 BRM
0,00% khoảng 3 giờ trước
279
0 $
0,000461 EOS
1 $
300,000 TPT
0,00% khoảng 3 giờ trước
280
0 $
0,000579 EOS
0 $
201,000 SEED
0,00% khoảng 3 giờ trước
281
0 $
0,0000169 EOS
0 $
2911,900 CHL
0,00% Gần đây
282
0 $
0,00001 EOS
0 $
2250,000 TGC
0,00% khoảng 2 giờ trước
283
4 $
0,0009066 BTC
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
284
4 $
0,026617 ETH
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
285
DSX DSX
0 $
0 BTC
0 $
0,002 EOS
0,00% Gần đây
286
4 $
3,6253 USDT
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
287
4 $
0,00091108 BTC
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
288
4 $
0,02656028 ETH
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
289
4 $
0,000909 BTC
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
290
4 $
0,026416 ETH
16.327.527 $
4542250,600 EOS
0,74% Gần đây
291
4 $
25,64 QQC
15.287.855 $
4132722,720 EOS
0,70% Gần đây
292
4 $
25,53 FCNY
8.995.022 $
2335030,699 EOS
0,41% Gần đây
293
4 $
0,00090137 BTC
3.287.415 $
914046,000 EOS
0,15% Gần đây
294
4 $
3,6812 USD
3.164.007 $
859504,282 EOS
0,14% Gần đây
295
4 $
24,9599 CNYE
1.297.434 $
354309,660 EOS
0,06% Gần đây
296
4 $
0,026499 ETH
490.759 $
136102,904 EOS
0,02% Gần đây
297
4 $
3,25992411 EUR
308.424 $
83665,723 EOS
0,01% Gần đây
298
4 $
3,7154409 USD
136.385 $
36707,736 EOS
0,01% Gần đây
299
4 $
0,026418 ETH
126.628 $
35246,510 EOS
0,01% Gần đây
300
4 $
0,00091933 BTC
104.121 $
28391,354 EOS
0,00% Gần đây