Tìm kiếm
Đồng tiền: 4250
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 141.006.079.532 $ 0,64%
Lưu lượng 24 giờ: 33.294.740.431 $
Ưu thế:
BTC 49,9%
ETH 10,2%
XRP 9,18%
ethereum classic  (ETC)
Ethereum Classic (ETC)
$4,86 0,32%
0,00121549 BTC -0,050%
Giá trị vốn hóa thị trường
$530.691.197
KL giao dịch trong 24 giờ
$193.152.763
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$4,80 / $4,89
Nguồn cung khả dụng
109.187.699 / 230.000.000
ETC
USD

Sàn giao dịch Ethereum Classic

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
ZBG ZBG
5 $
4,855 USDT
15.717.540 $
3240073,390 ETC
7,89% Gần đây
2
5 $
4,857 USDT
13.446.834 $
2769483,621 ETC
6,75% Gần đây
3
EXX EXX
5 $
4,8592 USDT
12.081.533 $
2487127,450 ETC
6,06% Gần đây
4
5 $
0,0012179 BTC
11.450.960 $
2352581,930 ETC
5,74% Gần đây
5
5 $
4,8586 USDT
11.214.617 $
2308947,730 ETC
5,63% Gần đây
6
5 $
0,0012141 BTC
10.137.707 $
2088348,946 ETC
5,09% Gần đây
7
5 $
4,86 USDT
9.749.349 $
2006688,658 ETC
4,89% Gần đây
8
EXX EXX
5 $
0,001214 BTC
9.638.159 $
1985644,240 ETC
4,84% Gần đây
9
5 $
0,001215 BTC
7.771.858 $
1599802,445 ETC
3,90% Gần đây
10
5 $
4,8582 USDT
7.213.664 $
1485324,280 ETC
3,62% Gần đây
11
5 $
4,856 USDT
5.690.246 $
1172100,994 ETC
2,85% Gần đây
12
5 $
4,86066 USD
4.990.643 $
1026741,860 ETC
2,50% Gần đây
13
5 $
4,8575 USDT
4.981.402 $
1025839,899 ETC
2,50% Gần đây
14
5 $
4,8581 USDT
4.736.698 $
975307,962 ETC
2,38% Gần đây
15
5 $
0,001215 BTC
4.636.513 $
954948,398 ETC
2,33% Gần đây
16
5 $
33,181 CNYT
4.199.988 $
863071,504 ETC
2,11% Gần đây
17
5 $
0,0012146 BTC
3.481.253 $
716850,205 ETC
1,75% Gần đây
18
5 $
0,0355357 ETH
2.982.778 $
612587,400 ETC
1,50% Gần đây
19
5 $
0,035499 ETH
2.551.478 $
524551,018 ETC
1,28% Gần đây
20
5 $
0,001227 BTC
2.411.229 $
491766,000 ETC
1,21% Gần đây
21
5 $
4,8599 USDT
2.225.960 $
458577,940 ETC
1,12% Gần đây
22
5 $
4,8598 USDT
2.147.885 $
442502,570 ETC
1,08% Gần đây
23
5 $
0,03548 ETH
2.010.711 $
413710,394 ETC
1,01% Gần đây
24
5 $
4,8729 USDT
1.966.561 $
403753,410 ETC
0,99% Gần đây
25
5 $
0,035422 ETH
1.960.552 $
404162,440 ETC
0,98% Gần đây
26
5 $
0,00121386 BTC
1.882.955 $
387961,943 ETC
0,94% Gần đây
27
ZB ZB
5 $
4,8598 USDT
1.849.561 $
380898,940 ETC
0,93% Gần đây
28
5 $
4,8554 USDT
1.737.324 $
358109,022 ETC
0,87% Gần đây
29
5 $
4,8667 USDT
1.636.101 $
336291,830 ETC
0,82% Gần đây
30
5 $
0,03551314 ETH
1.339.804 $
275417,000 ETC
0,67% Gần đây
31
5 $
3,52 OKB
1.287.050 $
265457,880 ETC
0,65% Gần đây
32
5 $
0,001218 BTC
1.195.062 $
245482,180 ETC
0,60% Gần đây
33
5 $
0,00121584 BTC
1.193.579 $
245531,411 ETC
0,60% Gần đây
34
5 $
0,001218 BTC
1.158.331 $
237883,032 ETC
0,58% Gần đây
35
5 $
0,0012149 BTC
1.116.660 $
230095,864 ETC
0,56% Gần đây
36
6x 6x
5 $
4,8579 USDX
1.111.874 $
229079,326 ETC
0,56% Gần đây
37
5 $
0,001212 BTC
1.043.097 $
215255,535 ETC
0,52% Gần đây
38
5 $
0,001215 BTC
944.273 $
194484,948 ETC
0,47% Gần đây
39
5 $
4,856 USDT
925.437 $
190688,268 ETC
0,46% khoảng 1 giờ trước
40
5 $
4,866661 USDT
897.361 $
184338,992 ETC
0,45% Gần đây
41
5 $
15,659 XRP
869.739 $
178705,180 ETC
0,44% Gần đây
42
6x 6x
5 $
4,8583 USDT
781.732 $
161039,642 ETC
0,39% Gần đây
43
5 $
0,00121625 BTC
775.519 $
159476,000 ETC
0,39% Gần đây
44
5 $
4,8628 USDT
697.834 $
143551,170 ETC
0,35% Gần đây
45
5 $
4,8597 USDT
686.867 $
141456,404 ETC
0,34% Gần đây
46
5 $
0,035485 ETH
638.852 $
131436,050 ETC
0,32% khoảng 1 giờ trước
47
5 $
5490 KRW
605.916 $
125387,813 ETC
0,30% Gần đây
48
5 $
4,859 USDT
591.184 $
121707,244 ETC
0,30% Gần đây
49
5 $
0,0012208 BTC
583.984 $
119752,460 ETC
0,29% Gần đây
50
5 $
4,8577 USDT
578.464 $
119120,519 ETC
0,29% Gần đây
51
5 $
0,035479 ETH
554.596 $
114082,056 ETC
0,28% Gần đây
52
ZB ZB
5 $
33,198 QC
495.028 $
101869,730 ETC
0,25% Gần đây
53
5 $
5480 KRW
458.414 $
94991,449 ETC
0,23% Gần đây
54
5 $
0,035409 ETH
447.985 $
92362,276 ETC
0,22% Gần đây
55
5 $
0,001215 BTC
376.358 $
77515,724 ETC
0,19% Gần đây
56
5 $
4,841 USD
337.001 $
69613,972 ETC
0,17% Gần đây
57
5 $
0,00121594 BTC
334.686 $
68840,436 ETC
0,17% Gần đây
58
5 $
4,285 EUR
331.930 $
68512,157 ETC
0,17% Gần đây
59
ZB ZB
5 $
0,001216 BTC
330.769 $
68022,340 ETC
0,17% Gần đây
60
5 $
4,8585 USDT
318.513 $
65580,018 ETC
0,16% Gần đây
61
5 $
0,0012285 BTC
293.140 $
59679,565 ETC
0,15% Gần đây
62
5 $
0,001215 BTC
290.196 $
59736,647 ETC
0,15% Gần đây
63
5 $
0,001214 BTC
281.231 $
57938,971 ETC
0,14% Gần đây
64
5 $
4,826 USD
263.594 $
54619,522 ETC
0,13% Gần đây
65
5 $
0,035686 ETH
195.677 $
40055,000 ETC
0,10% Gần đây
66
5 $
4,862 USDT
178.864 $
36799,330 ETC
0,09% Gần đây
67
5 $
4,8655 USDT
178.248 $
36647,000 ETC
0,09% Gần đây
68
5 $
0,0012164 BTC
162.690 $
33451,600 ETC
0,08% Gần đây
69
5 $
2,000168 HT
157.322 $
32399,993 ETC
0,08% Gần đây
70
6x 6x
5 $
0,001214 BTC
154.140 $
31773,136 ETC
0,08% Gần đây
71
5 $
0,035462 ETH
130.290 $
26822,109 ETC
0,07% Gần đây
72
5 $
0,001214 BTC
124.674 $
25685,150 ETC
0,06% Gần đây
73
5 $
0,035473 ETH
100.451 $
20677,982 ETC
0,05% Gần đây
74
5 $
0,0012145 BTC
86.424 $
17797,996 ETC
0,04% Gần đây
75
5 $
4,86000008 USDT
80.110 $
16504,921 ETC
0,04% Gần đây
76
5 $
0,0012169 BTC
79.470 $
16333,340 ETC
0,04% Gần đây
77
5 $
5500 KRW
72.456 $
14966,665 ETC
0,04% khoảng 1 giờ trước
78
5 $
4,89 USDT
57.234 $
11708,273 ETC
0,03% Gần đây
79
5 $
5490 KRW
54.457 $
11269,325 ETC
0,03% Gần đây
80
5 $
0,0012158 BTC
52.097 $
10717,040 ETC
0,03% Gần đây
81
5 $
0,00121583 BTC
51.907 $
10687,545 ETC
0,03% Gần đây
82
5 $
0,001211 BTC
48.148 $
9944,032 ETC
0,02% Gần đây
83
5 $
4,845 USD
42.622 $
8797,108 ETC
0,02% Gần đây
84
5 $
3,68 GBP
40.207 $
8270,330 ETC
0,02% Gần đây
85
5 $
4,8582 USDT
39.961 $
8227,994 ETC
0,02% Gần đây
86
5 $
0,001215 BTC
39.052 $
8044,310 ETC
0,02% Gần đây
87
5 $
4,286 EUR
32.061 $
6616,102 ETC
0,02% Gần đây
88
5 $
0,0012153 BTC
30.458 $
6268,087 ETC
0,02% Gần đây
89
5 $
0,0355 ETH
29.814 $
6125,669 ETC
0,01% Gần đây
90
5 $
0,0012154 BTC
29.377 $
6045,163 ETC
0,01% Gần đây
91
5 $
0,3231 BNB
28.442 $
5855,740 ETC
0,01% Gần đây
92
5 $
0,001219 XBT
25.804 $
5294,302 ETC
0,01% Gần đây
93
5 $
0,00121116 BTC
22.136 $
4575,383 ETC
0,01% Gần đây
94
5 $
4,8456191 USDT
21.586 $
4456,268 ETC
0,01% Gần đây
95
5 $
4,85085773 USDT
21.517 $
4440,964 ETC
0,01% Gần đây
96
5 $
314,38234 RUB
18.857 $
3877,831 ETC
0,01% Gần đây
97
5 $
0,00122455 BTC
16.236 $
3315,698 ETC
0,01% khoảng 2 giờ trước
98
5 $
0,3319 DRG
15.643 $
3220,481 ETC
0,01% Gần đây
99
5 $
0,001214 BTC
13.511 $
2785,000 ETC
0,01% Gần đây
100
5 $
1,83809 QTUM
13.499 $
2772,630 ETC
0,01% Gần đây
101
5 $
0,0355252 ETH
11.946 $
2454,900 ETC
0,01% Gần đây
102
5 $
4,837 USD
10.837 $
2240,358 ETC
0,01% Gần đây
103
5 $
0,03540418 ETH
9.610 $
1982,875 ETC
0,00% Gần đây
104
5 $
0,03540418 ETH
9.619 $
1982,875 ETC
0,00% Gần đây
105
5 $
4,8712 USDT
9.555 $
1963,420 ETC
0,00% Gần đây
106
5 $
4,8744 USDT
8.669 $
1780,661 ETC
0,00% Gần đây
107
5 $
4,85 USD
8.448 $
1741,767 ETC
0,00% Gần đây
108
5 $
0,035475 ETH
8.439 $
1737,000 ETC
0,00% Gần đây
109
5 $
0,03556898 ETH
7.712 $
1582,566 ETC
0,00% Gần đây
110
5 $
0,001212 BTC
7.424 $
1532,024 ETC
0,00% Gần đây
111
5 $
0,00121619 BTC
5.808 $
1195,304 ETC
0,00% Gần đây
112
5 $
0,001217 BTC
5.475 $
1126,080 ETC
0,00% Gần đây
113
5 $
69800 IDR
5.462 $
1119,522 ETC
0,00% Gần đây
114
5 $
0,001216 BTC
4.911 $
1010,654 ETC
0,00% Gần đây
115
5 $
0,00122 BTC
4.749 $
974,294 ETC
0,00% Gần đây
116
ACX ACX
5 $
6,87 AUD
4.591 $
943,553 ETC
0,00% Gần đây
117
5 $
4,8572 USDT
4.556 $
938,667 ETC
0,00% Gần đây
118
5 $
0,0012155 BTC
4.475 $
920,869 ETC
0,00% Gần đây
119
5 $
0,00122248 BTC
3.682 $
753,334 ETC
0,00% khoảng 1 giờ trước
120
5 $
0,0012133 BTC
3.249 $
669,905 ETC
0,00% Gần đây
121
5 $
314,669155 RUB
2.957 $
607,625 ETC
0,00% Gần đây
122
5 $
0,035643 ETH
2.920 $
598,049 ETC
0,00% Gần đây
123
5 $
0,001219 BTC
2.841 $
582,857 ETC
0,00% Gần đây
124
5 $
4,264 EUR
2.697 $
559,423 ETC
0,00% khoảng 2 giờ trước
125
5 $
4,8649 USDT
2.626 $
540,256 ETC
0,00% Gần đây
126
5 $
0,001217 BTC
2.443 $
502,100 ETC
0,00% Gần đây
127
5 $
4,8675 USDT
2.257 $
464,000 ETC
0,00% Gần đây
128
5 $
0,00122 BTC
1.747 $
358,446 ETC
0,00% khoảng 3 giờ trước
129
5 $
0,03579327 ETH
1.593 $
324,940 ETC
0,00% khoảng 2 giờ trước
130
5 $
4,334619 EUR
1.385 $
282,559 ETC
0,00% Gần đây
131
5 $
0,001211 BTC
1.258 $
260,147 ETC
0,00% Gần đây
132
5 $
0,02940578 BCH
1.207 $
249,173 ETC
0,00% Gần đây
133
5 $
4,8648 USDT
1.035 $
213,064 ETC
0,00% khoảng 2 giờ trước
134
5 $
4,24789 EUR
836 $
174,145 ETC
0,00% Gần đây
135
5 $
0,00120262 BTC
821 $
170,722 ETC
0,00% khoảng 1 giờ trước
136
5 $
622,5518 CEN
694 $
144,521 ETC
0,00% Gần đây
137
5 $
0,035565 ETH
557 $
114,460 ETC
0,00% Gần đây
138
5 $
6,79 AUD
508 $
105,670 ETC
0,00% Gần đây
139
5 $
0,035338 ETH
266 $
55,014 ETC
0,00% Gần đây
140
5 $
0,00122644 BTC
116 $
23,685 ETC
0,00% khoảng 3 giờ trước
141
5 $
4,8556 USDT
70 $
14,420 ETC
0,00% Gần đây
142
5 $
70234 IDR
54 $
11,044 ETC
0,00% Gần đây
143
5 $
111762 VND
27 $
5,668 ETC
0,00% Gần đây
144
5 $
4,8415 USDC
10 $
2,071 ETC
0,00% Gần đây
145
5 $
0,03521 ETH
3 $
0,634 ETC
0,00% Gần đây
146
EXX EXX
5 $
35,75 CNYT
4.925.200 $
1033731,360 ETC
2,47% Gần đây
147
5 $
4,9314 USD
459.584 $
93195,341 ETC
0,23% Gần đây
148
5 $
4,92802 USDT
229.946 $
46676,136 ETC
0,12% Gần đây
149
5 $
33,21 FCNY
93.592 $
18855,700 ETC
0,05% Gần đây
150
CBX CBX
5 $
4,7771 USDT
77.068 $
16137,790 ETC
0,04% Gần đây
151
5 $
0,00125311 BTC
56.740 $
11330,833 ETC
0,03% Gần đây
152
5 $
5710 KRW
45.404 $
9029,436 ETC
0,02% khoảng 1 giờ trước
153
5 $
4,9367851 USD
36.959 $
7486,364 ETC
0,02% Gần đây
154
5 $
5,337 USDT
25.167 $
4719,520 ETC
0,01% Gần đây
155
5 $
0,03610029 ETH
24.423 $
4937,350 ETC
0,01% Gần đây
156
5 $
0,00124125 BTC
22.525 $
4538,680 ETC
0,01% Gần đây
157
6 $
5,5345 USD
20.720 $
3743,761 ETC
0,01% khoảng 2 giờ trước
158
4 $
14,2591 PLN
14.689 $
3918,471 ETC
0,01% khoảng 2 giờ trước
159
5 $
0,0013078 BTC
11.494 $
2199,420 ETC
0,01% Gần đây
160
4 $
3,112 EUR
10.866 $
3088,273 ETC
0,01% khoảng 2 giờ trước
161
5 $
0,03498 ETH
4.718 $
984,344 ETC
0,00% Gần đây
162
5 $
4,94 USD
1.818 $
367,998 ETC
0,00% khoảng 1 giờ trước
163
5 $
30,82632645 TRY
1.636 $
305,920 ETC
0,00% Gần đây
164
4 $
5100 KRW
1.412 $
314,527 ETC
0,00% Gần đây
165
5 $
0,00118526 BTC
1.326 $
279,749 ETC
0,00% Gần đây
166
4 $
0,0010719 BTC
1.078 $
251,523 ETC
0,00% Gần đây
167
5 $
5,03708673 USD
1.064 $
211,320 ETC
0,00% Gần đây
168
5 $
4,7201 EUR
974 $
182,500 ETC
0,00% Gần đây
169
5 $
121,2700007851 UAH
459 $
99,057 ETC
0,00% Gần đây
170
4 $
4000 KRW
313 $
88,960 ETC
0,00% khoảng 1 giờ trước
171
5 $
0,03486606 ETH
271 $
56,823 ETC
0,00% Gần đây
172
3 $
0,020001 ETH
33 $
11,990 ETC
0,00% Gần đây
173
5 $
0,03300027 ETH
24 $
5,302 ETC
0,00% Gần đây
174
4 $
0,00110012 BTC
2 $
0,464 ETC
0,00% Gần đây
175
5 $
0,00118615 BTC
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
176
3 $
0,00073 BTC
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
177
8 $
119,99 HKX
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
178
4 $
0,031911 ETH
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
179
1 $
1,5 USDT
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
180
0 $
0 USDT
0 $
218981,772 ETC
0,00% Gần đây
181
2 $
0,000455 BTC
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
182
4 $
0,001094 BTC
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây
183
0 $
0 ETH
0 $
14027,386 ETC
0,00% Gần đây
184
5 $
4,8648 USD
9.493.999 $
1951570,273 ETC
- khoảng 17 giờ trước
185
5 $
4,6615 USDT
7.644.017 $
1639340,000 ETC
- 3 ngày trước
186
5 $
0,00120999 BTC
6.991.231 $
1442648,268 ETC
- khoảng 17 giờ trước
187
5 $
0,001153 BTC
6.335.282 $
1373870,000 ETC
- 3 ngày trước
188
5 $
0,035353 ETH
4.963.221 $
1021062,068 ETC
- khoảng 17 giờ trước
189
5 $
0,033557 ETH
1.408.003 $
306088,000 ETC
- 3 ngày trước
190
5 $
0,03560695 ETH
950.221 $
194783,465 ETC
- khoảng 13 giờ trước
191
5 $
0,00121756 BTC
6.233 $
1280,154 ETC
- khoảng 13 giờ trước
192
5 $
4,843 USDT
4 $
0,852 ETC
- khoảng 12 giờ trước
193
0 $
0,00005899 ETC
1 $
5000,000 SATUR
- khoảng 8 giờ trước
194
0 $
0,0011 ETC
1 $
99,000 UXT
- khoảng 9 giờ trước
195
4 $
4,4468 USDT
1.085.810 $
244019,534 ETC
- 6 ngày trước
196
5 $
0,001228 BTC
452.646 $
92189,468 ETC
- khoảng 12 giờ trước
197
4 $
0,031753 ETH
99.745 $
22460,040 ETC
- 6 ngày trước
198
4 $
0,001112 BTC
31.422 $
7059,210 ETC
- 6 ngày trước
199
5 $
0,00123265 BTC
33 $
6,740 ETC
- khoảng 3 giờ trước
200
5 $
4,91436455 USDT
20 $
4,000 ETC
- khoảng 16 giờ trước
201
4 $
0,001079 BTC
16 $
3,820 ETC
- khoảng 17 giờ trước
202
CBX CBX
5 $
0,001179 BTC
11 $
2,340 ETC
- khoảng 6 giờ trước
203
5 $
0,001179 BTC
11 $
2,340 ETC
- khoảng 6 giờ trước
204
EXX EXX
3 $
0,01936 ETH
2 $
0,683 ETC
- khoảng 17 giờ trước
205
5 $
5,0016 USD
0 $
0,001 ETC
- 1 ngày trước
206
0 $
0,00002 ETC
0 $
44,000 IETC
- khoảng 3 giờ trước
207
0 $
0,00000242 ETC
0 $
0,000 ZEIT
- 3 ngày trước
208
4 $
0,03 ETH
0 $
0,000 ETC
- khoảng 10 giờ trước
209
EXX EXX
0 $
4,23 TUSD
0 $
0,000 ETC
- 5 ngày trước
210
0 $
0 ETH
0 $
0,000 ETC
- 1 ngày trước
211
5 $
5,39999 USD
0 $
0,000 915C4
- 4 ngày trước
212
5 $
5,04030445 TUSD
0 $
0,001 ETC
- 1 ngày trước
213
0 $
0,00899 ETC
0 $
0,000 ONEX
- 2 ngày trước
214
0 $
0,00001601 ETC
0 $
0,000 XMRT
- 2 ngày trước
215
209 $
10 PAX
0 $
0,001 ETC
- 2 ngày trước
216
6 $
0,0015 BTC
0 $
0,000 ETC
- khoảng 10 giờ trước
217
5 $
4,994437 USDC
0 $
0,001 ETC
- 1 ngày trước
218
0 $
0,00000125 ETC
0 $
0,000 COUPE
- 3 ngày trước
219
5 $
5580 KRW
0 $
0,000 ETC
- khoảng 10 giờ trước
220
0 $
0,00044516 ETC
0 $
0,000 DOGE
- 3 ngày trước
221
0 $
0,00029 ETC
0 $
0,000 BCT
- khoảng 13 giờ trước