Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
GRC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$15,241,267
24h Low / 24h High
$0.03716 / $0.04120
24h Trading Volume
$73,512
Hoạt động giao dịch chính
Tổng50%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản15%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển80%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng41%
Giá trị vốn hóa thị trường $15,241,267
24h Low / 24h High $0.03716 / $0.04120
24h Trading Volume $73,512
Hoạt động giao dịch chính
Tổng50%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản15%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển80%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng41%
GRC
Exchange
USD

Gridcoin (Overview)

Thông tin liên quan

Ngày gốc -
Thuật toán Băm

Proof of Research

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

1.5 Minute

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

390 Million / 341 Million