NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
GRC
USD

Gridcoin (Overview)

Điểm thông số hoàn chỉnh
Tổng50%
Hoạt động giao dịch trên các sàn lớn
Thanh khoản21%
Hoạt động của Kho mã nguồn
Nhà phát triển80%
Mạng xã hội & Bảng thảo luận
Cộng đồng40%
Coin Price 0,0596 $
Market Cap 23.249.587 $
Trading Volume 84.499 $
24h Low / 24h High 0,05659 $ / 0,06038 $
Ath 0,21422803 $
Ath Change
-72%
Ath Date 2018-01-09 (4 tháng)
24h
3,6%
7d
32%
14d
72%
30d
41%
60d
-5,9%
1y
390%
# Sàn giao dịch Cặp Giá 24h Volume Khối lượng %
1
Updated 4 phút ago
0,06 $
0,00000634 BTC
52.639,58 $
891223,367 GRC
62.33%
2
Updated 2 phút ago
0,06 $
0,00000649 BTC
30.068,60 $
497184,542 GRC
35.59%
3
Updated 19 phút ago
0,06 $
0,0000062 BTC
1.703,30 $
29498,456 GRC
2.02%
4
Updated 10 phút ago
0,06 $
0,06076342 USD
51,46 $
846,875 GRC
0.06%
5
Updated 10 phút ago
0,06 $
11,31525856 DOGE
0,73 $
11,576 GRC
0.0%
Giới thiệu

Ngày khởi tạo -
Thuật toán băm

Proof of Research

Tỉ lệ băm
Thời gian tạo khối

1.5 Phút

Blockchain/Nguồn cung

http://explorer.gridcoin.us/

Nguồn cung khả dụng/tổng

400 Triệu / 300 Triệu