New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
GRC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
28.830.050 $
24h Thấp / 24h Cao
0,07206 $ / 0,08051 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
85.954 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng50%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản14%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển81%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng41%

Gridcoin (Overview)

Thông tin liên quan

Ngày gốc -
Thuật toán Băm

Proof of Research

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

1.5 Phút

Chuỗi khối/ Nguồn cung

http://explorer.gridcoin.us/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

400 Triệu / 300 Triệu