Tìm kiếm
Đồng tiền: 4225
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 141.748.988.522 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 27.365.152.979 $
Ưu thế:
BTC 50,2%
ETH 10,3%
XRP 9,33%

Top 100 đồng tiền theo khối lượng giao dịch

# Đồng tiền Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua Giá cao nhất mọi thời điểm Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Thống trị vốn hóa thị trường Sao Bản cập nhật Người xem Người đóng góp Cam kết trong 4 tuần qua Thay đổi mã Nhà phát triển Xã hội Tổng Đồng thuận # Nút TPS # Khối Circ. Supply Total Supply % Được lưu hành
1 -0,17% 0,080% 0,18% $15.769.168.211
$2.058.575.213
$1,32
-24%
Jul 24, 2018
8 tháng
1,45%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
46%
?
?
?
?
2 Tỷ
3 Tỷ
67%
2 -0,020% 0,80% 4,7% $9.134.807.103
$71.204.809.111
$19.665,39
-79%
Dec 16, 2017
hơn 1 năm
50,23%
37.536
22.293
3.518
568
186
+890 / -1.290
98%
86%
90%
SHA-256
9.983
3,484
567.956
20 Triệu
20 Triệu
84%
3 -0,040% 0,50% 5,7% $3.973.607.791
$14.648.586.040
$1.448,18
-90%
Jan 13, 2018
khoảng 1 năm
10,33%
22.841
8.097
2.038
358
109
+58.345 / -53.856
96%
75%
85%
Ethash
?
0,941
7.404.806
100 Triệu
?
4 -0,40% -0,040% -0,020% $3.150.261.339
$117.405.582
$1,13
-11%
Oct 15, 2018
5 tháng
0,08%
27
17
11
0
0
+0 / 0
20%
7%
43%
Ethash
-
-
-
100 Triệu
100 Triệu
100%
5 0,040% 1,5% 8,9% $1.975.736.975
$3.676.011.899
$360,66
-83%
Dec 18, 2017
hơn 1 năm
2,59%
3.263
2.181
545
42
0
+0 / 0
74%
64%
74%
Scrypt
1.822
0,257
1.599.438
60 Triệu
80 Triệu
73%
6 -0,46% -0,10% -0,010% $1.797.021.196
$241.688.006
$1,14
-12%
Oct 15, 2018
5 tháng
0,17%
68
39
10
13
3
+0 / 0
65%
0%
54%
ERC-20
-
-
-
200 Triệu
200 Triệu
100%
7 0,0% -0,37% 3,7% $1.735.892.367
$3.842.642.161
$22,71
-84%
Apr 29, 2018
11 tháng
2,71%
10.185
3.147
1.280
182
102
+210 / -59
95%
58%
78%
Delegated Proof-of-Stake
21
62,000
48.577.364
1 Tỷ
8 0,27% 2,3% 3,1% $999.127.501
$803.567.848
$1.493,59
-94%
Dec 20, 2017
khoảng 1 năm
0,57%
1.149
967
233
69
14
+378 / -130
83%
56%
72%
X11
?
0,136
1.039.754
9 Triệu
20 Triệu
46%
9 0,020% 0,33% 1,4% $984.340.463
$13.231.655.966
$3,40
-91%
Jan 07, 2018
khoảng 1 năm
9,33%
3.158
954
476
24
22
+155 / -46
85%
67%
77%
?
?
?
?
40 Tỷ
100 Tỷ
42%
10 -3,7% 140% 140% $475.511.887
$1.824.466
$0,00954309
-81%
Sep 18, 2018
6 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
41%
39%
ERC-20
-
-
-
1 Tỷ
10 Tỷ
10%
11 0,24% -0,90% 24% $435.909.706
$2.800.881.184
$3.785,82
-96%
Dec 20, 2017
khoảng 1 năm
1,98%
776
465
155
3
84
+1.206 / -1.638
71%
75%
75%
SHA-256
1.484
0,234
574.584
20 Triệu
20 Triệu
84%
12 -0,26% 1,1% 19% $408.674.709
$205.130.605
$100,22
-97%
Jan 06, 2018
khoảng 1 năm
0,14%
997
289
211
18
10
+96 / -8
80%
48%
67%
Proof of Stake
?
?
?
80 Triệu
100 Triệu
75%
13 1,4% 15% 48% $343.547.758
$107.388.414
$6,07
-56%
Jun 06, 2018
10 tháng
0,08%
0
0
0
0
0
N/A
0%
31%
40%
ERC-20
-
-
-
40 Triệu
500 Triệu
8%
14 -0,66% 6,7% 50% $292.625.638
$440.629.512
$5,42
-73%
Jun 19, 2018
9 tháng
0,31%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
35%
ERC-20
-
-
-
300 Triệu
1 Tỷ
30%
15 0,80% 1,4% 10% $271.664.221
$507.277.731
$44,34
-90%
Jan 14, 2018
khoảng 1 năm
0,36%
423
161
84
18
0
+0 / 0
66%
50%
64%
Ethash
?
?
?
100 Triệu
200 Triệu
47%
16 0,14% 1,5% 4,6% $265.229.620
$605.346.477
$198,38
-95%
Jan 15, 2018
khoảng 1 năm
0,43%
2.776
871
418
32
26
+2.415 / -1.386
84%
67%
73%
?
27
?
3.512.722
70 Triệu
100 Triệu
65%
17 0,36% 15% 32% $253.146.904
$274.280.453
$0,783399
-66%
Jul 03, 2018
9 tháng
0,19%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
35%
ERC-20
-
-
-
1 Tỷ
2 Tỷ
49%
18 -0,39% -1,8% 1,9% $252.146.214
$2.110.632.437
$0,875563
-87%
Jan 03, 2018
khoảng 1 năm
1,49%
2.021
611
264
47
79
+2.581 / -1.418
87%
63%
73%
?
?
?
?
20 Tỷ
100 Tỷ
18%
19 0,27% 3,5% 9,1% $235.379.601
$919.058.271
$542,33
-90%
Jan 09, 2018
khoảng 1 năm
0,65%
3.667
1.946
453
216
143
+322 / -132
91%
60%
74%
Cryptonight
?
?
?
20 Triệu
20 Triệu
92%
20 -0,050% 4,8% 15% $224.194.162
$360.643.201
$3.191,93
-98%
Oct 29, 2016
hơn 2 năm
0,25%
3.987
1.452
453
56
42
+579 / -584
88%
54%
70%
Equihash
?
?
?
6 Triệu
?
21 0,16% 0,33% 2,6% $157.112.919
$1.498.034.550
$0,231673
-90%
Jan 05, 2018
khoảng 1 năm
1,06%
2.152
533
342
77
253
+10.082 / -1.633
87%
68%
74%
Delegated Proof-of-Stake
391
?
?
70 Tỷ
100 Tỷ
66%
22 2,4% 19% 30% $155.783.490
$809.705.588
$10,92
-88%
May 03, 2018
11 tháng
0,57%
577
215
114
37
8
+341 / -876
74%
46%
63%
?
?
?
?
600 Triệu
1 Tỷ
61%
23 0,060% -1,7% 1,3% $144.247.707
$2.189.585.634
$24,37
-38%
Jan 06, 2018
khoảng 1 năm
1,54%
2.007
1.196
336
11
14
+88 / -25
76%
64%
70%
ERC-20
-
-
-
100 Triệu
200 Triệu
76%
24 -0,95% 0,53% 12% $107.441.060
$51.788.918
$75,19
-98%
Jan 28, 2018
khoảng 1 năm
0,04%
0
0
0
0
0
N/A
12%
10%
36%
ERC-20
-
-
-
40 Triệu
50 Triệu
68%
25 Mua / Bán -7,0% 12% 34% $104.572.578
$13.535.692
$1,65
-92%
May 06, 2018
11 tháng
0,01%
27
11
25
0
0
+0 / 0
20%
40%
43%
ERC-20
-
-
-
100 Triệu
200 Triệu
53%
26 -0,060% 0,11% 2,9% $93.481.850
$1.170.278.848
$246,53
-73%
Nov 14, 2018
4 tháng
0,83%
230
99
75
0
0
+0 / 0
22%
0%
40%
?
?
?
?
20 Triệu
20 Triệu
84%
27 0,060% 2,6% 15% $83.775.928
$1.658.343.584
$1,18
-95%
Jan 04, 2018
khoảng 1 năm
1,17%
3.193
546
410
73
50
+390 / -354
87%
58%
70%
?
?
?
?
30 Tỷ
50 Tỷ
69%
28 -0,12% 1,2% 1,4% $81.061.219
$6.337.579
$1,30
-88%
Nov 08, 2015
hơn 3 năm
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
0%
29%
?
?
?
?
40 Triệu
100 Tỷ
0%
29 -0,020% 3,4% 8,7% $79.703.783
$125.878.100
$5,69
-92%
Apr 29, 2018
11 tháng
0,09%
751
147
136
31
86
+6.235 / -5.104
84%
46%
64%
ERC-20
-
-
-
300 Triệu
300 Triệu
97%
30 -1,4% 28% 82% $78.395.323
$30.044.508
$3,71
-85%
May 14, 2018
10 tháng
0,02%
0
0
0
0
0
N/A
0%
7%
31%
ERC-20
-
-
-
50 Triệu
100 Triệu
53%