Đồng tiền: 1876
Sàn giao dịch: 131
Giá trị vốn hóa thị trường: 339.243.573.993 $
Lưu lượng 24 giờ: 11.101.439.906 $
BTCƯu thế của BTC: 37,4%
ETHƯu thế của ETH: 17,4%
0,0006 $
-0,88%
HTML
USD

HTMLCOIN (Tổng quan)

Điểm thông số hoàn chỉnh
Tổng43%
Hoạt động giao dịch trên các sàn lớn
Tính thanh khoản26%
Hoạt động của Kho mã nguồn
Nhà phát triển65%
Mạng xã hội & Bảng thảo luận
Cộng đồng33%
Coin Price 0,0006 $
Market Cap 38.375.287 $
Trading Volume 230.388 $
24h Low / 24h High 0,00052 $ / 0,00068 $
Ath 0,00331904 $
Ath Change
-82%
Ath Date 2018-01-20 (4 tháng)
24h
-0,88%
7d
-19%
14d
32%
30d
22%
60d
17%
1y
0,0%
# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
Cập nhật 7 phút trước
0,00 $
0,00000008 BTC
173.146,47 $
290651807,888 HTML
76.51%
2
Cập nhật 34 phút trước
0,00 $
0,00000007 BTC
26.817,87 $
51499667,714 HTML
11.86%
3
Cập nhật 7 phút trước
0,00 $
0,00000097 ETH
11.261,10 $
19510024,952 HTML
4.98%
4
Cập nhật 14 phút trước
0,00 $
0,00000007 BTC
10.959,56 $
20975959,000 HTML
4.83%
5
Cập nhật 6 phút trước
0,00 $
0,00000008 BTC
4.126,72 $
6925456,330 HTML
1.82%
65
Sao
33
Người xem
42
Bản cập nhật
4
Người đóng góp
8
Yêu cầu kéo đã kết hợp
39 / 47
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
Giới thiệu

The HTMLCOIN Foundation was created with the intention of encouraging and supporting all communities around the world to join the blockchain economic revolution. We believe that everyone should have equal access to the tools and resources needed to participate in all facets of our technology-driven economy. Our mission is to not only provide people with these tools, but to connect them to the businesses that need them. HTMLCOIN is about empowering people and creating opportunities. Join our cause and be a part of the HTMLCOIN movement.

Ngày khởi tạo November 15, 2017 (6 tháng)
Thuật toán băm

-

Tỉ lệ băm
Thời gian tạo khối

Trang chủ

https://htmlcoin.com/

Announcement

Bitcointalk Thread

Blockchain/Nguồn cung

https://html.mastercalls.io/

Diễn đàn thảo luận

Chat

Telegram

Nguồn cung khả dụng/tổng

70 Tỷ / 90 Tỷ