Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 134.747.567.276 $ 0,44%
Lưu lượng 24 giờ: 18.004.794.892 $
Ưu thế:
BTC 51,6%
ETH 11,5%
XRP 9,82%
HYDRO
USD

Sàn giao dịch Hydro

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,00000039 BTC
54.521 $
35243174,668 HYDRO
39,13% 9 phút ago
2
0 $
0,00000039 BTC
54.108 $
35000537,793 HYDRO
38,84% 20 phút ago
3
0 $
0,001434 USDT
13.875 $
9680388,694 HYDRO
9,96% 16 phút ago
4
0 $
0,00000979 ETH
9.325 $
6486756,674 HYDRO
6,69% 4 phút ago
5
0 $
0,00001041 ETH
3.189 $
2080774,000 HYDRO
2,29% 9 phút ago
6
0 $
0,00000038 BTC
1.753 $
1163044,080 HYDRO
1,26% 5 phút ago
7
0 $
0,0000003943 BTC
1.451 $
927966,000 HYDRO
1,04% 9 phút ago
8
0 $
0,00000037 BTC
663 $
452027,401 HYDRO
0,48% khoảng 2 giờ ago
9
0 $
0,00001072 BCH
192 $
125974,365 HYDRO
0,14% 5 phút ago
10
0 $
0,0873 BMX
106 $
81912,000 HYDRO
0,08% 9 phút ago
11
0 $
0,00001031 ETH
102 $
67363,249 HYDRO
0,07% 5 phút ago
12
0 $
0,0000112776802192 ETH
30 $
17991,489 HYDRO
0,02% khoảng 2 giờ ago
13
0 $
0,00000878 ETH
4 $
3000,000 HYDRO
0,00% 5 phút ago
14
0 $
0,000009007981683 ETH
1 $
996,910 HYDRO
- khoảng 4 giờ ago
15
0 $
0,000002010004 ETH
5 $
16402,000 HYDRO
- 2 ngày ago
16
0 $
0,00000038 BTC
0 $
0,000 HYDRO
- 1 ngày ago
17
0 $
0,0000128 WETH
0 $
0,000 HYDRO
- 4 ngày ago
18
0 $
0,00000037 BTC
0 $
0,000 HYDRO
- 2 ngày ago