Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.692.019.601 $ 4,3%
Lưu lượng 24 giờ: 22.773.178.482 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 11,8%
XRP 9,74%
HC
USD

Sàn giao dịch HyperCash

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
ZB ZB
1 $
8,176 QC
5.614.859 $
4623905,060 HC
36,43% chưa tới 1 phút ago
2
EXX EXX
1 $
1,2151 USDT
2.038.089 $
1677947,750 HC
13,22% 5 phút ago
3
HPX HPX
1 $
8,176 CNYT
1.998.039 $
1644348,140 HC
12,96% 2 phút ago
4
1 $
0,0002951 BTC
1.225.993 $
1008457,876 HC
7,96% 6 phút ago
5
1 $
1,2124 USDT
470.993 $
388637,201 HC
3,06% 3 phút ago
6
1 $
8,182 CNYT
442.148 $
362709,569 HC
2,87% 3 phút ago
7
HPX HPX
1 $
0,007691 ETH
394.664 $
325486,340 HC
2,56% 2 phút ago
8
ZB ZB
1 $
1,2166 USDT
349.351 $
287261,200 HC
2,27% chưa tới 1 phút ago
9
ZB ZB
1 $
0,0002951 BTC
347.908 $
286173,450 HC
2,26% chưa tới 1 phút ago
10
1 $
1,30498 USDT
263.578 $
202060,188 HC
1,71% 3 phút ago
11
1 $
1,2264 USDT
108.200 $
88260,015 HC
0,70% 4 phút ago
12
1 $
0,00029725 BTC
82.357 $
67254,580 HC
0,53% 4 phút ago
13
EXX EXX
1 $
0,000295 BTC
69.054 $
56820,430 HC
0,45% 5 phút ago
14
1 $
0,007692 ETH
58.984 $
48638,069 HC
0,38% 6 phút ago
15
1 $
0,00029451 BTC
56.346 $
46441,936 HC
0,37% 3 phút ago
16
1 $
1,211 USDT
42.483 $
35094,315 HC
0,28% chưa tới 1 phút ago
17
1 $
0,007667 ETH
15.959 $
13203,134 HC
0,10% 3 phút ago
18
ACX ACX
1 $
1,69 AUD
3.787 $
3142,090 HC
0,02% 1 phút ago
19
1 $
0,00029164 BTC
3.054 $
2541,507 HC
0,02% 1 phút ago
20
1 $
0,00029878 BTC
1.036 $
841,451 HC
0,01% 3 phút ago
21
1 $
0,00807559 BCH
193 $
160,188 HC
0,00% 1 phút ago
22
1 $
0,00027418 BTC
1.615.373 $
1429635,177 HSR
10,48% 9 phút ago
23
1 $
1318 KRW
201.872 $
171989,276 HC
1,31% 4 phút ago
24
1 $
0,00949045 ETH
6.903 $
4613,020 HC
0,04% 6 phút ago
25
1 $
0,0002096 BTC
0 $
0,000 HSR
0,00% 11 phút ago
26
1 $
0,007845 ETH
88 $
71,028 HC
- khoảng 6 giờ ago
27
1 $
0,0081922 ETH
233 $
180,595 HC
- khoảng 6 giờ ago
28
1 $
0,0003184 BTC
183 $
139,601 HC
- khoảng 6 giờ ago
29
1 $
0,00020255 BTC
0 $
0,000 HC
- khoảng 6 giờ ago