Tìm kiếm
Tiền ảo: 4263
Sàn giao dịch: 305
Giá trị vốn hóa thị trường: 138.235.207.208 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 27.738.421.139 $
Ưu thế:
BTC 50,2%
ETH 10,2%
XRP 9,11%
icon  (ICX)
ICON (ICX)
$0,318164 -4,1%
0,00008081 BTC -3,4%
Giá trị vốn hóa thị trường
$150.652.757
KL giao dịch trong 24 giờ
$35.402.865
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,309163 / $0,340043
Nguồn cung khả dụng
473.406.687 / 800.460.000
ICX
USD

Sàn giao dịch ICON

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,0000799 BTC
7.636.800 $
24398796,285 ICX
18,75% Gần đây
2
0 $
0,3117 USDT
7.401.487 $
24045944,982 ICX
18,17% Gần đây
3
EXX EXX
4 $
0,001148 BTC
4.915.516 $
1093027,300 ICX
12,07% Gần đây
4
0 $
0,3359 USDT
4.397.654 $
13241854,228 ICX
10,80% Gần đây
5
0 $
355 KRW
3.994.430 $
12744258,513 ICX
9,81% Gần đây
6
0 $
0,00008065 BTC
3.813.941 $
12001188,000 ICX
9,37% khoảng 2 giờ trước
7
0 $
0,0000798 BTC
2.242.265 $
7136804,790 ICX
5,51% Gần đây
8
0 $
354 KRW
1.411.452 $
4515847,577 ICX
3,47% Gần đây
9
0 $
0,388 DAI
968.778 $
2500000,000 ICX
2,38% khoảng 2 giờ trước
10
0 $
0,002353 ETH
491.606 $
1572328,688 ICX
1,21% Gần đây
11
0 $
0,000079877 BTC
391.274 $
1250041,600 ICX
0,96% Gần đây
12
0 $
0,31458989 USDT
323.528 $
1036199,100 ICX
0,79% Gần đây
13
0 $
0,31226 USDT
312.081 $
1011747,450 ICX
0,77% Gần đây
14
0 $
0,002482 ETH
292.404 $
887109,192 ICX
0,72% Gần đây
15
0 $
0,3109 USDT
193.977 $
628617,621 ICX
0,48% Gần đây
16
0 $
0,00007974 BTC
186.099 $
592772,340 ICX
0,46% Gần đây
17
0 $
0,312055 USD
179.416 $
574951,500 ICX
0,44% Gần đây
18
0 $
0,002359 ETH
176.394 $
559913,450 ICX
0,43% Gần đây
19
0 $
0,0000796 BTC
152.161 $
485500,411 ICX
0,37% Gần đây
20
0 $
0,01936 BNB
151.244 $
480109,213 ICX
0,37% Gần đây
21
0 $
0,3143 USDT
78.965 $
254280,900 ICX
0,19% Gần đây
22
0 $
0,31462176 USD
72.487 $
230395,450 ICX
0,18% Gần đây
23
0 $
0,00235713 ETH
66.131 $
210097,600 ICX
0,16% Gần đây
24
0 $
0,00009903 BTC
61.757 $
158390,932 ICX
0,15% Gần đây
25
0 $
0,0000796 BTC
50.622 $
161519,693 ICX
0,12% Gần đây
26
0 $
0,0023543 ETH
49.142 $
156298,290 ICX
0,12% Gần đây
27
0 $
0,3165 USDT
38.015 $
120433,454 ICX
0,09% Gần đây
28
0 $
0,00009904 BTC
36.040 $
92405,728 ICX
0,09% Gần đây
29
0 $
0,0000794 BTC
35.625 $
113937,560 ICX
0,09% Gần đây
30
0 $
0,0024594 ETH
21.274 $
65077,115 ICX
0,05% Gần đây
31
0 $
0,00236 ETH
21.016 $
66978,560 ICX
0,05% Gần đây
32
0 $
0,00008177 BTC
16.352 $
51030,700 ICX
0,04% Gần đây
33
0 $
0,00235 ETH
12.226 $
38957,180 ICX
0,03% Gần đây
34
0 $
0,002889 ETH
10.473 $
27147,255 ICX
0,03% Gần đây
35
0 $
0,0000797 BTC
9.749 $
31208,240 ICX
0,02% Gần đây
36
0 $
0,002369 ETH
5.810 $
18286,213 ICX
0,01% Gần đây
37
0 $
0,002341 ETH
2.432 $
7780,420 ICX
0,01% Gần đây
38
0 $
0,3129 USDT
327 $
1058,730 ICX
0,00% Gần đây
39
0 $
0,00009795 BTC
27 $
71,442 ICX
0,00% Gần đây
40
0 $
0,00008009 BTC
16 $
50,915 ICX
0,00% Gần đây
41
0 $
0,00008 BTC
3 $
9,030 ICX
0,00% Gần đây
42
ZB ZB
2 $
13,1213 QC
503.801 $
263006,500 ICX
1,24% Gần đây
43
0 $
0,00008059 BTC
0 $
0,000 ICX
0,00% Gần đây
44
0 $
0,3208 USDT
0 $
0,000 ICX
0,00% Gần đây
45
6x 6x
0 $
0,0001 ETH
0 $
0,000 ICX
0,00% Gần đây
46
0 $
0,00005501 BTC
0 $
0,000 ICX
0,00% Gần đây
47
0 $
0,00235417 ETH
0 $
0,000 ICX
0,00% Gần đây
48
0 $
0,00247516 ETH
185.867 $
555503,681 ICX
- khoảng 5 giờ trước
49
0 $
0,00150004 ETH
2.189 $
10727,190 ICX
- khoảng 10 giờ trước
50
ZB ZB
2 $
1,9118 USDT
1.052 $
550,760 ICX
- khoảng 11 giờ trước
51
ZB ZB
2 $
0,00049465 BTC
132 $
67,020 ICX
- khoảng 13 giờ trước
52
0 $
0,00008 BTC
0 $
0,000 ICX
- 7 ngày trước
53
0 $
0,34 USD
0 $
0,000 ICX
- 6 ngày trước
54
0 $
4,54 COSS
0 $
0,000 ICX
- khoảng 5 giờ trước