Tìm kiếm
Đồng tiền: 4250
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.743.444.126 $ 0,42%
Lưu lượng 24 giờ: 26.027.191.902 $
Ưu thế:
BTC 49,9%
ETH 10,2%
XRP 9,22%
instant assets tokens  (IAT)
Instant Assets Tokens (IAT)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 4.500.000.000
IAT
USD

Instant Assets Tokens (IAT)

Instant Assets Tokens (IAT) là một token tiền mã hóa được phát hành trên nền tảng Ethereum. Giá Instant Assets Tokens (IAT) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và nguồn cung tối đa là 5 Tỷ đồng. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Instant Assets Tokens trên các trình khám phá khối như. Thông tin bổ sung về đồng tiền Instant Assets Tokens có thể được tìm thấy tại https://www.iatokens.com/.

1h
24h
7d
14d
30d
1y

Khối lượng Instant Assets Tokens theo sàn giao dịch

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A
Thống kê nhanh
Giá Instant Assets Tokens
Giá trị vốn hóa thị trường
Thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #
Cao nhất mọi thời điểm
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm N/A
1 giờ
24 giờ
7 ngày
14 ngày
30 ngày
60 ngày
1 năm
Tỷ lệ Instant Assets Tokens/Bitcoin 1 BTC = IAT
Thông tin khác
Ngày khởi tạo -
Thuật toán băm -
Tỉ lệ băm N/A
Thời gian tạo khối phút
Nguồn cung khả dụng/tổng ? / 5 Tỷ