New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
IOC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
29.384.525 $
24h Thấp / 24h Cao
1,70932 $ / 1,89781 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
65.759 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng36%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản13%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển40%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng28%

I/O Coin (Overview)

Thông tin liên quan

I/O Coin (Input/Output Coin) is a cryptocurrency designed for mass market and merchant adoption. There is a plan to create a semi-decentralised name server for I/O Coin using the title IONS. This name server will allow users to register a username that can be used to send I/O Coin instead of a Base58-encoded string.

Ngày gốc July 24, 2014 (hơn 3 năm)
Thuật toán Băm

Proof of Stake

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

1.0 Phút

Trang chủ

http://iocoin.io/

Chuỗi khối/ Nguồn cung

http://chainz.cryptoid.info/ioc/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

20 Triệu / 20 Triệu