Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
IOC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
47.470.143 $
24h Thấp / 24h Cao
2,02423 $ / 3,87752 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.542.343 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng37%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản26%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển35%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng28%
Giá trị vốn hóa thị trường 47.470.143 $
24h Thấp / 24h Cao 2,02423 $ / 3,87752 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 2.542.343 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng37%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản26%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển35%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng28%
IOC
Exchange
USD

I/O Coin (Overview)

Thông tin liên quan

I/O Coin (Input/Output Coin) is a cryptocurrency designed for mass market and merchant adoption. There is a plan to create a semi-decentralised name server for I/O Coin using the title IONS. This name server will allow users to register a username that can be used to send I/O Coin instead of a Base58-encoded string.

Ngày gốc July 24, 2014 (hơn 3 năm)
Thuật toán Băm

Proof of Stake

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

1.0 Phút

Trang chủ

http://iocoin.io/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

20 Triệu / 20 Triệu