Tìm kiếm
Đồng tiền: 4225
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 139.914.433.286 $ 0,60%
Lưu lượng 24 giờ: 25.579.173.437 $
Ưu thế:
BTC 50,4%
ETH 10,4%
XRP 9,29%
mark.space  (MRK)
MARK.SPACE (MRK)
$0,00561404 -1,9%
0,00004077 ETH -1,6%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$155.999
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00523678 / $0,00610847
Nguồn cung khả dụng
0 / 3.000.000.000
MRK
USD

Sàn giao dịch MARK.SPACE

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,00000144 BTC
43.874 $
7598216,440 MRK
28,10% khoảng 1 giờ trước
2
0 $
0,0000399 ETH
41.169 $
7491111,068 MRK
26,37% khoảng 1 giờ trước
3
0 $
0,000041 ETH
31.278 $
5541285,951 MRK
20,04% khoảng 1 giờ trước
4
0 $
0,0000014 BTC
30.166 $
5380790,216 MRK
19,32% Gần đây
5
0 $
0,0000013001 BTC
4.555 $
875330,000 MRK
2,92% Gần đây
6
0 $
0,0000397 ETH
4.127 $
755470,000 MRK
2,64% Gần đây
7
0 $
0,0000015 BTC
520 $
86516,667 MRK
0,33% Gần đây
8
0 $
0,0000415 ETH
421 $
73624,000 MRK
0,27% Gần đây
9
0 $
0,00003336259 ETH
196 $
42500,000 MRK
- khoảng 13 giờ trước
# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối