Tìm kiếm
Đồng tiền: 4221
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 139.645.050.808 $ 0,26%
Lưu lượng 24 giờ: 26.321.557.398 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 10,4%
XRP 9,32%
$0,524227 0,71%
0,00013127 BTC 0,29%
Giá trị vốn hóa thị trường
$34.275.987
KL giao dịch trong 24 giờ
$213.702
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,511928 / $0,536415
Nguồn cung khả dụng
65.360.424 / 105.120.000
MONA
USD

Sàn giao dịch MonaCoin

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
1 $
3,631 CNYT
73.731 $
138222,146 MONA
30,15% Gần đây
2
1 $
58,283 JPY
63.484 $
121560,248 MONA
25,96% Gần đây
3
1 $
0,50659 USDT
22.202 $
43872,943 MONA
9,08% Gần đây
4
1 $
0,00013031 BTC
19.958 $
38362,945 MONA
8,16% Gần đây
5
1 $
0,00013031 BTC
19.805 $
38042,690 MONA
8,10% Gần đây
6
1 $
0,000131 BTC
14.168 $
27075,074 MONA
5,79% Gần đây
7
1 $
61 JPY
319 $
584,000 MONA
0,13% Gần đây
8
1 $
0,00012561 BTC
14 $
27,055 MONA
0,01% Gần đây
9
1 $
0,0001283 BTC
5 $
8,815 MONA
0,00% Gần đây
10
0 $
215,06390771 DOGE
0 $
0,034 MONA
0,00% Gần đây
11
1 $
0,00015288 BTC
29.499 $
48335,000 MONA
12,06% Gần đây
12
0 $
0,00002623 BTC
1.337 $
12771,390 MONA
0,55% Gần đây
13
0 $
0,0001 BTC
0 $
0,000 MONA
0,00% Gần đây
14
0 $
0 ETH
0 $
0,000 MONA
0,00% Gần đây
15
0 $
0,0025 ETH
0 $
0,000 MONA
0,00% Gần đây
16
1 $
0,00012534 BTC
0 $
0,000 MONA
0,00% Gần đây
17
1 $
0,005 ETH
0 $
0,000 MONA
0,00% Gần đây
18
0 $
0,00011343 BTC
1 $
2,248 MONA
- khoảng 17 giờ trước
19
1 $
180 ZNY
4 $
6,070 MONA
- khoảng 5 giờ trước
20
0 $
0,000012 MONA
0 $
0,000 XP
- khoảng 17 giờ trước
21
1 $
0,00919487 LTC
0 $
0,000 MONA
- 3 ngày trước
22
0 $
45,22 SMART
0 $
0,000 MONA
- 4 ngày trước
23
0 $
0,022114 MONA
0 $
0,000 SMART
- 4 ngày trước
24
0 $
0,00011642 BTC
0 $
0,000 MONA
- 5 ngày trước
25
0 $
0,699966 MONA
0 $
0,000 BCO
- 4 ngày trước
26
0 $
0,001889 MONA
0 $
0,000 XSH
- 4 ngày trước
27
0 $
0,00313885 ETH
0 $
0,000 MONA
- 2 ngày trước
# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối