Tìm kiếm
Đồng tiền: 4029
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 121.783.152.611 $ 0,70%
Lưu lượng 24 giờ: 15.386.212.520 $
Ưu thế:
BTC 52,2%
ETH 11,1%
XRP 10,2%
NPX
USD

Sàn giao dịch Napoleon X

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,0017678655855527 ETH
2.292 $
10057,320 NPX
100,00% 15 phút ago