OK
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
10.116.247 $
24h Thấp / 24h Cao
0,13521 $ / 0,14562 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
230.796 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng45%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản28%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển52%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng42%

OKCash (Overview)

Thông tin liên quan

OKCash was initially launched in November 2014 with the name Positive Innovation for Multi Payment Cash solutions. It was later rebranded to OKCash. OKCash aims to be the social cryptocurrency.

OKCash is also developing positive relationship with other cryptocurrencies by helping release a custom wallet for Gaia based on the previous OKCash design. OKCash is now in its PoS period.

Ngày gốc November 24, 2014 (hơn 3 năm)
Thuật toán Băm

Scrypt

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

Trang chủ

http://www.okcash.co/

Chuỗi khối/ Nguồn cung

https://chainz.cryptoid.info/ok/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

- / 100 Triệu