Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 134.251.201.835 $ 0,78%
Lưu lượng 24 giờ: 18.209.763.877 $
Ưu thế:
BTC 51,7%
ETH 11,5%
XRP 9,81%
ONT
USD

Ontology (Nhà phát triển)

541
Sao
111
Người xem
203
Bản cập nhật
36
Người đóng góp
542
Yêu cầu kéo đã kết hợp
66 / 75
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
18
Sao
10
Người xem
12
Bản cập nhật
3
Người đóng góp
193
Yêu cầu kéo đã kết hợp
10 / 10
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
39
Sao
10
Người xem
23
Bản cập nhật
8
Người đóng góp
116
Yêu cầu kéo đã kết hợp
14 / 17
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
13
Sao
5
Người xem
22
Bản cập nhật
13
Người đóng góp
42
Yêu cầu kéo đã kết hợp
3 / 5
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề