Tìm kiếm
Đồng tiền: 3380
Sàn giao dịch: 260
Giá trị vốn hóa thị trường: 182.047.109.741 $
Lưu lượng 24 giờ: 13.461.947.655 $
Ưu thế:
BTC 52,7%
XRP 10,9%
ETH 9,59%
ONT
USD

Sàn giao dịch Ontology

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
Cập nhật 2 phút trước
1,26 $
1,256 USDT
1.777.071,29 $
1415907,461 ONT
13,25%
2
Cập nhật 2 phút trước
1,26 $
0,0002278 BTC
1.713.369,16 $
1365131,660 ONT
12,78%
3
Cập nhật 2 phút trước
1,26 $
0,00022856 BTC
1.600.356,97 $
1270849,000 ONT
11,89%
4
Cập nhật 1 phút trước
1,25 $
1,25 USDT
1.518.000,03 $
1215794,000 ONT
11,38%
5
Cập nhật 3 phút trước
1,25 $
1,2565 USDT
1.462.129,50 $
1166959,354 ONT
10,92%
6
Cập nhật 6 phút trước
1,25 $
1,256 USDT
1.307.653,36 $
1045140,000 ONT
9,78%
7
Cập nhật 3 phút trước
1,26 $
0,0002288 BTC
781.065,24 $
619596,000 ONT
5,80%
8
Cập nhật 2 phút trước
1,26 $
0,00750997 ETH
653.003,01 $
518478,000 ONT
4,85%
9
OKEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 5 phút trước
1,26 $
1,2553 USDT
491.669,45 $
391416,000 ONT
3,66%
10
Bit-Z
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 3 phút trước
1,27 $
1,272 USDT
437.788,51 $
345122,020 ONT
3,23%
11
Cập nhật 5 phút trước
1,26 $
1,257 USDT
400.550,01 $
318897,384 ONT
2,98%
12
Cập nhật 44 phút trước
1,28 $
0,00765 ETH
278.085,11 $
216708,409 ONT
2,03%
13
Cập nhật 3 phút trước
1,26 $
0,00022819 BTC
227.424,80 $
180989,915 ONT
1,69%
14
Cập nhật 1 phút trước
1,25 $
1,2598 USDT
137.597,71 $
110151,246 ONT
1,03%
15
Cập nhật 3 phút trước
1,26 $
0,007476 ETH
109.036,37 $
86647,090 ONT
0,81%
16
Cập nhật 3 phút trước
1,26 $
0,00746897 ETH
78.881,04 $
62776,873 ONT
0,59%
17
Cập nhật 3 phút trước
1,26 $
0,007498 ETH
76.874,33 $
61134,000 ONT
0,57%
18
OKEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 5 phút trước
1,26 $
0,00022824 BTC
67.173,56 $
53369,000 ONT
0,50%
19
Cập nhật 6 phút trước
1,26 $
1,3533 USDT
62.866,64 $
49887,990 ONT
0,47%
20
Cập nhật 3 phút trước
1,26 $
1425 KRW
52.874,05 $
41906,670 ONT
0,39%
21
OKEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 5 phút trước
1,26 $
0,007462 ETH
25.246,97 $
20096,000 ONT
0,19%
22
Cập nhật 2 phút trước
1,26 $
4,60200665 BIX
24.133,28 $
19090,000 ONT
0,18%
23
Cập nhật 1 phút trước
1,24 $
0,00740544 ETH
20.811,74 $
16730,287 ONT
0,16%
24
Cập nhật 6 phút trước
1,28 $
0,00756 ETH
14.976,73 $
11712,210 ONT
0,11%
25
Cập nhật 3 phút trước
1,25 $
0,165 BNB
11.710,03 $
9336,800 ONT
0,09%
26
Cập nhật 1 phút trước
1,27 $
0,0002299 BTC
9.197,01 $
7261,010 ONT
0,07%
27
Cập nhật 6 phút trước
1,28 $
0,0076068 ETH
7.854,24 $
6131,370 ONT
0,06%
28
Cập nhật 6 phút trước
1,27 $
0,00023 BTC
6.919,91 $
5455,758 ONT
0,05%
29
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
1,27 $
0,00756211 ETH
2.884,63 $
2265,476 ONT
0,02%
30
Cập nhật 7 phút trước
1,27 $
0,0075555 ETH
1.133,63 $
890,440 ONT
0,01%
31
Cập nhật 5 phút trước
1,29 $
1,3 USDT
721,56 $
557,581 ONT
0,01%
32
Cập nhật 7 phút trước
1,28 $
0,00023261 BTC
557,75 $
434,700 ONT
0,00%
33
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
1,26 $
0,00022799 BTC
470,20 $
374,528 ONT
0,00%
34
Cập nhật 6 phút trước
1,23 $
0,007306 ETH
189,09 $
153,500 ONT
0,00%
35
Cập nhật 4 phút trước
1,25 $
0,0002276 BTC
152,81 $
121,900 ONT
0,00%
36
Cập nhật 4 phút trước
1,22 $
1,223117 USD
123,41 $
100,900 ONT
0,00%
37
Cập nhật 7 phút trước
1,26 $
1,258 USDT
78,95 $
62,720 ONT
0,00%
38
Cập nhật 1 phút trước
1,45 $
1,456 CKUSD
49.353,07 $
34153,180 ONT
0,32%
39
Cập nhật 1 phút trước
1,31 $
0,00781607 ETH
14.749,20 $
11230,466 ONT
0,11%
40
Cập nhật 5 phút trước
1,31 $
19092 IDR
1.995,61 $
1528,387 ONT
0,01%
41
Cập nhật 40 phút trước
1,42 $
102 INR
414,17 $
292,252 ONT
0,00%
42
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
1,30 $
1,3 USD
6,29 $
4,840 ONT
0,00%
43
Cập nhật 1 phút trước
0,99 $
0,00018002 BTC
0,00 $
0,000 ONT
0,00%
44
Cập nhật 1 phút trước
0,98 $
8,6501 TEN
0,00 $
0,000 ONT
0,00%
45
Cập nhật khoảng 14 giờ trước
1,45 $
6,8512 QASH
26,73 $
18,403 ONT
-
46
Cập nhật 5 ngày trước
1,57 $
3,104 XRP
0,17 $
0,108 ONT
-
47
Cập nhật 3 ngày trước
1,28 $
144,48663 JPY
0,00 $
0,000 ONT
-