Tìm kiếm
Đồng tiền: 4261
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.489.599.348 $ 0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 27.231.750.440 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,08%
patron  (PAT)
Patron (PAT)
$0,00212858 0,72%
0,00001565 ETH 0,75%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.327.660
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00210216 / $0,00220905
Nguồn cung khả dụng
0 / 400.000.000
PAT
USD

Sàn giao dịch Patron

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,0000154682 ETH
795.171 $
378016996,000 PAT
59,91% Gần đây
2
0 $
0,0000005424 BTC
528.313 $
244168128,000 PAT
39,80% Gần đây
3
0 $
0,00000056331 BTC
3.322 $
1478200,000 PAT
0,25% Gần đây
4
0 $
3,1 KRW
205 $
75159,677 PAT
0,02% khoảng 2 giờ trước
5
0 $
0,00001901 ETH
183 $
70640,000 PAT
0,01% Gần đây
6
0 $
0,00223424 USD
59 $
26260,000 PAT
0,00% Gần đây
7
0 $
0,00000055 BTC
50 $
22526,924 PAT
0,00% khoảng 2 giờ trước
8
0 $
0,00000053 BTC
9 $
4120,489 PAT
0,00% Gần đây
9
0 $
0,000017 ETH
0 $
20,299 PAT
0,00% Gần đây
10
0 $
0,00241059 USD
0 $
0,000 PAT
0,00% Gần đây
11
0 $
0,0000121 ETH
0 $
0,000 PAT
- 1 ngày trước