Tìm kiếm
Đồng tiền: 4252
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.464.023.887 $ -0,32%
Lưu lượng 24 giờ: 25.983.509.714 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,13%
peoplewave  (PWV)
Peoplewave (PWV)
$0,00045522 ?
Cập nhật lần cuối: 2018-09-08 00:42:05 UTC (7 tháng trước)
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 1.200.000.000
PWV
USD

Sàn giao dịch Peoplewave

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A