Tìm kiếm
Đồng tiền: 4225
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 141.948.650.617 $ 1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 27.251.096.768 $
Ưu thế:
BTC 50,2%
ETH 10,3%
XRP 9,35%

Đồng tiền đã thêm gần đây

Đồng tiền Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường Last Added Giá cao nhất mọi thời điểm Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Thống trị vốn hóa thị trường Sao Bản cập nhật Người xem Người đóng góp Cam kết trong 4 tuần qua Thay đổi mã Nhà phát triển Xã hội Tổng Đồng thuận # Nút TPS # Khối Circ. Supply Total Supply % Được lưu hành
21% 59% $53.092
?
khoảng 16 giờ
$0,00512717
0,0%
Mar 21, 2019
8 phút
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
0%
0%
ERC-20
-
-
-
?
200 Triệu
0%
-12% 11% $34.752
?
1 ngày
$0,06752905
-17%
Mar 20, 2019
khoảng 3 giờ
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
30%
13%
ERC-20
-
-
-
?
60 Triệu
0%
0,090% 0,090% $0,07876505
?
3 ngày
$4,40
-99%
Apr 01, 2018
12 tháng
0,00%
3
0
2
1
160
+0 / 0
43%
10%
16%
Multiple Algorithms
?
?
?
?
1 Triệu
0%
0,11% 39% -100% $5.520,87
?
3 ngày
$10,78
-100%
Mar 13, 2019
7 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
13%
6%
ERC-20
-
-
-
?
500 Triệu
0%
0,16% -16% $0,420537
?
3 ngày
$0,172135
-100%
Nov 22, 2018
4 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
12%
0%
6%
Scrypt
?
?
?
?
?
0,89% 0,92% $55.880
?
8 ngày
$263,92
-3,2%
Mar 16, 2019
5 ngày
0,00%
20
2
10
1
4
N/A
32%
10%
17%
?
?
?
?
?
10 Triệu
0%
1,3% -4,4% 300% $11.589,98
?
8 ngày
$0,00150708
-28%
Mar 15, 2019
5 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
37%
17%
Proof of Stake
-
-
-
?
10 Tỷ
0%
? ? ? ?
?
9 ngày
$0,00411570
?
Mar 16, 2019
5 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
19%
7%
?
?
?
?
?
100 Triệu
0%
-4,3% -1,3% 12% $218.460
?
9 ngày
$0,00020220
-4,4%
Mar 20, 2019
khoảng 1 giờ
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
11%
ERC-20
-
-
-
?
5 Tỷ
0%
2,9% -2,5% -14% $143.666
?
9 ngày
$0,557157
-24%
Mar 15, 2019
5 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
4%
8%
ERC-20
-
-
-
?
1 Tỷ
0%
? ? ? ?
?
9 ngày
$0,00105062
?
Mar 12, 2019
8 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
5%
6%
?
?
?
?
?
100 Triệu
0%
0,14% 19% -1,5% $167,15
?
10 ngày
$0,00109116
-20%
Mar 12, 2019
9 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
14%
6%
ERC-20
-
-
-
?
?
-0,010% 3,3% 14% $121,19
$617.144
11 ngày
$0,831638
-99%
Dec 10, 2013
hơn 5 năm
0,00%
3
1
4
9
0
+0 / 0
40%
25%
30%
Scrypt
?
?
?
100 Triệu
300 Triệu
48%
0,0% -30% $0,00000000
?
13 ngày
$0,00407705
-76%
Mar 10, 2019
11 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
8%
ERC-20
-
-
-
?
?
0,33% -1,6% 24% $5.829,25
$791.537
13 ngày
$0,00674403
-5,9%
Mar 13, 2019
8 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
4%
15%
Blake2b
?
?
?
100 Triệu
1 Tỷ
12%
-66% -55% $6,75
?
13 ngày
$0,00081748
-95%
Mar 01, 2019
20 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
13%
6%
ERC-20
-
-
-
?
500 Triệu
0%
? ? ? ?
?
14 ngày
$0,00542805
?
Jan 05, 2019
2 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
0%
9%
?
?
?
?
?
400 Triệu
0%
0,050% 7,4% 27% $281,73
$223.452
15 ngày
$10,36
-100%
Jan 15, 2018
khoảng 1 năm
0,00%
3
0
2
1
0
+0 / 0
27%
4%
21%
X11
?
?
?
10 Triệu
9 Triệu
134%
0,21% 54% 0,030% $4.601,77
?
15 ngày
$0,275309
-53%
Mar 08, 2019
12 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
33%
12%
ERC-20
-
-
-
?
60 Triệu
0%
-0,030% 0,68% -22% $9.184,12
?
15 ngày
$2,94
-99%
Jan 20, 2018
khoảng 1 năm
0,00%
34
34
27
1
0
+0 / 0
36%
31%
20%
Quark
?
?
?
?
60 Triệu
0%
1,2% 2,3% 24% $10.665.841
?
15 ngày
$0,01605009
-11%
Mar 11, 2019
10 ngày
0,00%
4
1
7
7
55
N/A
62%
0%
29%
ERC-20
-
-
-
?
10 Tỷ
0%
-2,2% -4,1% 65% $84.040
$828.943
16 ngày
$0,00244868
-32%
Mar 13, 2019
7 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
19%
23%
ERC-20
-
-
-
500 Triệu
1 Tỷ
50%
0,18% 0,59% $8,52
?
17 ngày
$0,01144340
-39%
Mar 09, 2019
12 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
25%
9%
ERC-20
-
-
-
?
1 Tỷ
0%
0,070% 0,19% 410% $0,283926
?
17 ngày
$0,02167767
-97%
Mar 06, 2019
15 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
7%
?
?
?
?
?
?
-6,6% -13% 5,5% $8.440,79
?
18 ngày
$2,75
-99%
Mar 14, 2019
7 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
5%
6%
ERC-20
-
-
-
?
200 Triệu
0%
? ? ? ?
$27.836
19 ngày
$0,00055458
?
Dec 29, 2018
3 tháng
0,00%
6
0
5
0
0
+0 / 0
14%
16%
20%
ERC-20
-
-
-
400 Triệu
900 Tỷ
0%
0,0% 0,0% 0,0% $5.944,15
?
21 ngày
$0,00027463
-23%
Mar 07, 2019
14 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
8%
SHA-256
-
-
-
?
10 Tỷ
0%
0,050% 1,7% -9,9% $21.035.369
$24.109.418
21 ngày
$0,471923
-53%
Mar 01, 2019
19 ngày
0,02%
0
0
0
0
0
N/A
0%
23%
35%
ERC-20
-
-
-
100 Triệu
1 Tỷ
9%
? ? ? ?
?
22 ngày
$0,286742
?
Feb 28, 2019
21 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
20%
9%
ERC-20
-
-
-
?
60 Triệu
0%
44% 28% $6.641,44
?
22 ngày
$0,00480581
-0,70%
Mar 20, 2019
khoảng 5 giờ
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
32%
11%
ERC-20
-
-
-
?
20 Tỷ
0%
? ? ? ?
?
22 ngày
$0,05615177
?
Feb 28, 2019
20 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
17%
8%
ERC-20
-
-
-
?
300 Triệu
0%
0,10% -5,9% -51% $85.103
?
22 ngày
$0,306697
-62%
Mar 11, 2019
9 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
0%
7%
ERC-20
-
-
-
?
2 Tỷ
0%
7,1% 26% 30% $101.204
?
22 ngày
$0,00271746
-57%
Mar 05, 2019
15 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
2%
8%
ERC-20
-
-
-
?
100 Tỷ
0%
7,6% 10% 30% $9.314,17
?
22 ngày
$0,00083336
-47%
Mar 02, 2019
19 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
7%
ERC-20
-
-
-
?
10 Tỷ
0%
3,3% -50% -66% $51.287
?
22 ngày
$3,52
-71%
Feb 27, 2019
21 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
28%
17%
Proof of Stake
-
-
-
?
200 Triệu
0%
30% 35% 150% $6.660,19
?
24 ngày
$0,03355501
-39%
Feb 25, 2019
23 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
36%
12%
ERC-20
-
-
-
?
400 Triệu
0%
? ? ? ?
?
24 ngày
$0,06879190
?
Mar 07, 2019
14 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
36%
13%
ERC-20
-
-
-
?
20 Triệu
0%
-1,3% 6,2% 9,3% $4.618,10
?
24 ngày
$13,85
-9,5%
Mar 01, 2019
19 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
27%
9%
ERC-20
-
-
-
?
10 Triệu
0%
-14% 2,0% -23% $20.847
$221.376
24 ngày
$0,00015339
-36%
Mar 09, 2019
11 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
17%
20%
ERC-20
-
-
-
2 Tỷ
5 Tỷ
48%
? ? ? ?
?
27 ngày
$0,474942
?
Mar 05, 2019
16 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
30%
12%
ERC-20
-
-
-
?
1 Triệu
0%
0,12% 650% -3,5% $0,101857
?
27 ngày
$0,00002845
-64%
Feb 23, 2019
25 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
6%
ERC-20
-
-
-
?
500 Triệu
0%
2,0% -1,3% 8,6% $3.935.267
$998.829.226
28 ngày
$14,83
-71%
Mar 19, 2019
1 ngày
0,70%
694
124
124
21
1
+1 / -1
61%
33%
54%
?
?
?
?
200 Triệu
-28% 26% -24% $0,00001334
?
28 ngày
$0,00020067
-28%
Mar 20, 2019
khoảng 2 giờ
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
15%
6%
?
?
?
?
?
10 Tỷ
0%
-6,6% -3,3% 5,9% $101.452
?
28 ngày
$0,00617788
-33%
Mar 18, 2019
2 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
15%
12%
Ethash
-
-
-
?
900 Triệu
0%
0,0% 110% 38% $6.617,31
?
28 ngày
$0,00011579
-31%
Mar 01, 2019
20 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
25%
9%
ERC-20
-
-
-
?
100 Tỷ
0%
-29% $37,76
$20.311
28 ngày
$0,451612
-33%
Feb 23, 2019
25 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
13%
Delegated Proof-of-Stake
?
?
?
70 Nghìn
1 Triệu
7%
0,050% 18% -9,3% $115,12
?
29 ngày
$1,03
-100%
Feb 22, 2019
27 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
7%
4%
ERC-20
-
-
-
?
70 Triệu
0%
? ? ? ?
?
29 ngày
$0,01396733
?
Mar 12, 2019
8 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
12%
7%
ERC-20
-
-
-
?
500 Triệu
0%
0,020% 0,080% 0,63% $8.330,77
?
29 ngày
$0,00176068
-45%
Feb 20, 2019
29 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
6%
ERC-20
-
-
-
?
2 Tỷ
0%
0,0% 3,0% 42% $3.152.550
?
khoảng 1 tháng
$0,06805916
-4,5%
Mar 18, 2019
2 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
35%
21%
?
?
?
?
?
9 Tỷ
0%
0,13% 8,5% 730% $463,74
$14.159,59
khoảng 1 tháng
$0,182530
-96%
Jan 16, 2018
khoảng 1 năm
0,00%
10
11
8
3
0
+1.653 / -1.078
43%
3%
22%
Scrypt
?
?
?
2 Triệu
30 Tỷ
0%
0,080% 1,1% 5,5% $54.681
?
khoảng 1 tháng
$1,73
-14%
Feb 24, 2019
25 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
9%
ERC-20
-
-
-
?
100 Tỷ
0%
? ? ? ?
?
khoảng 1 tháng
$0,00238519
?
Feb 17, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
25%
9%
ERC-20
-
-
-
?
1 Tỷ
0%
0,23% 22% -6,3% $97,52
$38.186
khoảng 1 tháng
$0,09897661
-100%
Jan 07, 2018
khoảng 1 năm
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
15%
ERC-20
-
-
-
100 Triệu
100 Triệu
95%
-6,3% -3,7% -16% $435.520
?
khoảng 1 tháng
$0,00401202
-47%
Feb 13, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
11%
13%
ERC-20
-
-
-
?
10 Tỷ
0%
? ? ? ?
?
khoảng 1 tháng
$0,214227
?
Jun 17, 2018
9 tháng
0,00%
3
1
7
0
0
+0 / 0
14%
6%
9%
X11
?
?
?
?
60 Triệu
0%
0,40% -9,1% -15% $60.976
$4.635.719
khoảng 1 tháng
$0,02513266
-67%
Feb 13, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
17%
23%
ERC-20
-
-
-
600 Triệu
20 Tỷ
3%
? ? ? ?
?
khoảng 1 tháng
$0,03389021
?
Feb 12, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
11%
6%
?
?
?
?
?
2 Tỷ
0%
0,76% -12% $38,57
?
khoảng 1 tháng
$0,609211
-54%
Feb 27, 2019
21 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
5%
?
?
?
?
?
?
0,11% -44% -31% $63,33
?
khoảng 1 tháng
$0,00195967
-99%
Feb 13, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
7%
6%
Quark
?
?
?
?
?
0,040% -11% -18% $1.901,93
?
khoảng 1 tháng
$0,128345
-75%
Mar 07, 2019
13 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
7%
Quark
?
?
?
?
10 Triệu
0%
0,18% -0,80% -19% $5.217,53
$28.849
khoảng 1 tháng
$0,00934005
-69%
Mar 02, 2019
19 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
16%
Xevan
?
?
?
10 Triệu
100 Triệu
10%
? ? ? ?
?
khoảng 1 tháng
$3,36
?
Mar 03, 2019
17 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
6%
4%
?
?
?
?
?
1 Triệu
0%
0,080% -24% -65% $23,53
?
khoảng 1 tháng
$0,00116258
-90%
Feb 24, 2019
25 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
11%
6%
?
?
?
?
?
80 Triệu
0%
0,0% 0,0% 0,0% $0,00000000
?
khoảng 1 tháng
$0,00052051
-97%
Feb 21, 2019
28 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
10%
5%
ERC-20
-
-
-
?
5 Tỷ
0%
3,5% 27% 260% $10.479,81
?
khoảng 1 tháng
$0,00413086
-6,5%
Mar 20, 2019
khoảng 12 giờ
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
56%
18%
?
?
?
?
?
200 Triệu
0%
0,010% -0,74% -17% $1.045,33
?
khoảng 1 tháng
$0,03902087
-25%
Mar 11, 2019
10 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
15%
8%
?
?
?
?
?
200 Triệu
0%
0,26% 1,1% -6,8% $1.833.944
?
khoảng 1 tháng
$0,215653
-43%
Feb 17, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
30%
19%
ERC-20
-
-
-
?
500 Triệu
0%
? ? ? ?
?
khoảng 1 tháng
$1,92
?
Feb 28, 2019
21 ngày
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
7%
ERC-20
-
-
-
?
100 Triệu
0%
-1,0% 5,5% 15% $83.918
$9.895.537
khoảng 1 tháng
$0,487339
-59%
Feb 11, 2019
khoảng 1 tháng
0,01%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
25%
ERC-20
-
-
-
50 Triệu
100 Triệu
50%
-0,28% -32% $91,40
?
khoảng 1 tháng
$1,87
-86%
Feb 07, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
12%
6%
Quark
?
?
?
?
100 Triệu
0%
1,1%