Tìm kiếm
Đồng tiền: 4072
Sàn giao dịch: 293
Giá trị vốn hóa thị trường: 135.215.125.844 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 21.998.821.574 $
Ưu thế:
BTC 51,3%
ETH 11,5%
XRP 10,0%
SC
USD

Sàn giao dịch Siacoin

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,00000064 BTC
792.243 $
312895436,688 SC
25,34% 3 phút ago
2
0 $
2,77 KRW
691.238 $
280661440,110 SC
22,11% chưa tới 1 phút ago
3
0 $
0,00000065 BTC
337.719 $
131394750,285 SC
10,80% 2 phút ago
4
0 $
0,00000064 BTC
331.894 $
131082576,662 SC
10,61% 6 phút ago
5
0 $
0,016545 CNYT
233.429 $
95215795,189 SC
7,47% 5 phút ago
6
0 $
0,00000066 BTC
144.281 $
55256977,594 SC
4,61% 3 phút ago
7
0 $
0,00001734 ETH
104.886 $
41012064,806 SC
3,35% 3 phút ago
8
0 $
0,00000064109 BTC
104.610 $
41245320,000 SC
3,35% 4 phút ago
9
0 $
0,000236 BNB
62.751 $
24692783,564 SC
2,01% 3 phút ago
10
0 $
0,00000064 BTC
59.278 $
23434606,771 SC
1,90% 9 phút ago
11
0 $
0,00000071 BTC
44.652 $
15896478,310 SC
1,43% 2 phút ago
12
0 $
0,0028 USDT
39.161 $
13997706,094 SC
1,25% 9 phút ago
13
0 $
0,0025375 USDT
37.575 $
14813048,159 SC
1,20% 11 phút ago
14
0 $
0,0025375 USDT
37.593 $
14813048,159 SC
1,20% 6 phút ago
15
0 $
0,0000173 ETH
24.693 $
9690141,268 SC
0,79% 5 phút ago
16
0 $
0,00000068 BTC
24.549 $
9134366,151 SC
0,79% 9 phút ago
17
0 $
0,00001732 ETH
23.759 $
9300840,302 SC
0,76% 6 phút ago
18
0 $
0,00256521 USDT
12.147 $
4739359,110 SC
0,39% 18 phút ago
19
0 $
0,0023156 USDT
6.137 $
2649981,130 SC
0,20% 5 phút ago
20
0 $
0,002536 USDT
3.759 $
1482122,289 SC
0,12% 2 phút ago
21
0 $
0,0000187 ETH
2.587 $
939629,552 SC
0,08% 9 phút ago
22
FEX FEX
0 $
0,00001734 ETH
2.318 $
909450,887 SC
0,07% 14 phút ago
23
0 $
0,00000065 BTC
2.294 $
891915,192 SC
0,07% 2 phút ago
24
FEX FEX
0 $
0,00000064 BTC
2.245 $
887759,310 SC
0,07% 14 phút ago
25
0 $
0,00001747 BCH
784 $
305861,323 SC
0,03% 2 phút ago
26
0 $
0,002241 EUR
64 $
25243,211 SC
0,00% 1 phút ago
27
0 $
0,00337 OKB
26 $
9179,418 SC
0,00% 9 phút ago
28
0 $
0,00000062 BTC
13 $
5161,290 SC
0,00% 4 phút ago
29
0 $
0,003 USD
6 $
1980,431 SC
0,00% 6 phút ago
30
0 $
0,00000062 BTC
222.570 $
90690600,000 SC
- 1 ngày ago
31
0 $
0,00001664 ETH
78.797 $
32318900,000 SC
- 1 ngày ago
32
0 $
0,22 INR
53.456 $
17266007,389 SC
- khoảng 23 giờ ago
33
0 $
0,00000063 BTC
139 $
55721,000 SC
- khoảng 8 giờ ago
34
0 $
0,00000072 BTC
0 $
0,000 SC
- 2 ngày ago