Tìm kiếm
Đồng tiền: 4066
Sàn giao dịch: 293
Giá trị vốn hóa thị trường: 131.771.065.384 $ -0,010%
Lưu lượng 24 giờ: 21.908.548.191 $
Ưu thế:
BTC 51,9%
ETH 11,3%
XRP 10,1%
SSP
USD

Sàn giao dịch Smartshare

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,0000001722 BTC
320.401 $
477418735,740 SSP
38,23% 3 phút ago
2
0 $
0,0000048 ETH
317.034 $
467771944,413 SSP
37,83% 3 phút ago
3
0 $
0,000000177 BTC
200.279 $
290213150,000 SSP
23,90% 2 phút ago
4
0 $
0,0000048776428 ETH
400 $
580088,820 SSP
0,05% khoảng 1 giờ ago
5
0 $
0,00000452 ETH
33.709 $
52739900,000 SSP
- khoảng 22 giờ ago
6
0 $
0,00000041 ETH
0 $
4230,000 SSP
- khoảng 4 giờ ago