Tìm kiếm
Đồng tiền: 4250
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.966.644.119 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 25.770.566.268 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,20%
stakeshare  (SSX)
StakeShare (SSX)
$0,02031058 29%
0,00000507 BTC 28%
Giá trị vốn hóa thị trường
$33.177
KL giao dịch trong 24 giờ
$955,92
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01574871 / $0,02450960
Nguồn cung khả dụng
1.633.477 / 14.000.000
SSX
USD

StakeShare - US Dollar Biểu đồ (SSX/USD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ StakeShare sang USD cho ngày hôm nay là $0,02031058. Nó có nguồn cung lưu hành là 2 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là $955,92

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,11%
29%
21%
-4,0%
-3,0%

We're indexing our data. Come back later!