Tìm kiếm
Đồng tiền: 4091
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 134.220.345.152 $ -0,50%
Lưu lượng 24 giờ: 18.901.711.029 $
Ưu thế:
BTC 51,7%
ETH 11,4%
XRP 9,86%
KST
USD

Sàn giao dịch Starcoin

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
1,66 KRW
59.672 $
40457433,133 KST
96,03% 18 phút ago
2
0 $
1,79 KRW
2.467 $
1551108,380 KST
3,97% 33 phút ago
3
0 $
0,000000522 BTC
1 $
300,000 KST
0,00% khoảng 3 giờ ago
4
0 $
1 KRW
171 $
192762,907 KST
- khoảng 5 giờ ago
5
0 $
0,01191786 COZ
0 $
0,000 KST
- 1 ngày ago
6
0 $
0,00000056 BTC
0 $
0,000 KST
- 3 ngày ago