NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
1,0417 $
3,7%
STORJ
USD

Storj (Overview)

Điểm thông số hoàn chỉnh
Tổng60%
Hoạt động giao dịch trên các sàn lớn
Thanh khoản57%
Hoạt động của Kho mã nguồn
Nhà phát triển79%
Mạng xã hội & Bảng thảo luận
Cộng đồng45%
Coin Price 1,0417 $
Market Cap 141.453.521 $
Trading Volume 13.306.867 $
24h Low / 24h High 1,00482 $ / 1,07144 $
Ath 2,81727382 $
Ath Change
-63%
Ath Date 2018-01-09 (3 tháng)
24h
3,7%
7d
34%
14d
22%
30d
35%
60d
-14%
1y
0,0%
# Sàn giao dịch Cặp Giá 24h Volume Khối lượng %
1
Updated chưa tới 1 phút ago
1,05 $
1115 KRW
4.452.267,63 $
4248581,380 STORJ
37.83%
2
Updated 1 phút ago
1,04 $
0,00012638 BTC
2.796.760,09 $
2693793,336 STORJ
23.76%
3
Updated 2 phút ago
1,04 $
1,0437 USDT
2.793.013,87 $
2684991,747 STORJ
23.72%
4
Updated 14 phút ago
1,04 $
0,000126 BTC
902.762,33 $
872120,000 STORJ
7.67%
5
Updated 6 phút ago
1,03 $
0,00012545 BTC
826.887,07 $
802355,473 STORJ
7.02%
Giới thiệu

Storj is an open source project that aims to offer a completely decentralized, secure, and efficient cloud storage service, that also serves as a peer-to-peer payment system like Bitcoin.

Ngày khởi tạo June 19, 2017 (10 tháng)
Thuật toán băm

-

Tỉ lệ băm
Thời gian tạo khối

Trang chủ

https://storj.io/

Blockchain/Nguồn cung

https://etherscan.io/token/Storj

Diễn đàn thảo luận

https://community.storj.io/home

Nguồn cung khả dụng/tổng

100 Triệu / 400 Triệu