Đồng tiền: 2731
Sàn giao dịch: 206
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.274.323.252 $
Lưu lượng 24 giờ: 14.826.631.157 $
Ưu thế:
BTC 54,3%
ETH 10,5%
BCH 3,67%

Thịnh hành BETA