Đồng tiền: 2016
Sàn giao dịch: 149
Giá trị vốn hóa thị trường: 262.565.951.972 $
Lưu lượng 24 giờ: 6.883.578.009 $
Ưu thế của:
BTC 40,0%
ETH 17,9%
BCH 4,93%

Thịnh hành BETA