Tìm kiếm
Đồng tiền: 4211
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 138.953.322.662 $ -0,46%
Lưu lượng 24 giờ: 29.293.082.297 $
Ưu thế:
BTC 50,4%
ETH 10,4%
XRP 9,36%
$0,02267888 -1,5%
0,00000570 BTC -1,3%
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.486.368.074
KL giao dịch trong 24 giờ
$165.338.690
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02252334 / $0,02320811
Nguồn cung khả dụng
65.548.138.109 / 99.000.000.000
TRX
USD

Sàn giao dịch TRON

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,00000569 BTC
13.132.487 $
580089287,080 TRX
7,94% Gần đây
2
0 $
0,00016488 ETH
12.304.379 $
543135906,559 TRX
7,44% Gần đây
3
0 $
0,022664 USDT
12.144.501 $
535964352,734 TRX
7,34% Gần đây
4
0 $
0,0226734 USD
11.487.941 $
506670406,000 TRX
6,94% Gần đây
5
0 $
0,02266 USDT
10.155.994 $
448286140,790 TRX
6,14% Gần đây
6
0 $
0,00016489 ETH
9.203.246 $
406465962,347 TRX
5,56% Gần đây
7
0 $
0,0000057 BTC
8.083.002 $
356378251,486 TRX
4,88% Gần đây
8
0 $
0,0000056925 BTC
7.523.125 $
332130187,000 TRX
4,55% Gần đây
9
0 $
0,022541 USDT
5.725.657 $
254633000,000 TRX
3,46% Gần đây
10
0 $
0,022658 USDT
5.603.346 $
247353661,040 TRX
3,39% Gần đây
11
0 $
0,0000057 BTC
5.208.545 $
229643746,480 TRX
3,15% Gần đây
12
0 $
0,0227 USDT
4.598.279 $
202588427,688 TRX
2,78% Gần đây
13
0 $
0,02264 USDT
4.597.343 $
203069021,102 TRX
2,78% Gần đây
14
0 $
0,14907 BITCNY
4.477.199 $
197660652,000 TRX
2,71% Gần đây
15
0 $
0,0000057 BTC
4.423.154 $
195001537,902 TRX
2,67% Gần đây
16
0 $
0,0001648 ETH
3.897.986 $
172147041,670 TRX
2,36% Gần đây
17
0 $
0,0000057004 BTC
3.717.391 $
163887681,592 TRX
2,25% Gần đây
18
0 $
0,00000567 BTC
3.571.677 $
159162000,000 TRX
2,16% Gần đây
19
0 $
0,124046 TRY
2.915.292 $
128339129,821 TRX
1,76% Gần đây
20
0 $
0,0226 USDT
2.780.339 $
123164758,000 TRX
1,68% Gần đây
21
0 $
25,3 KRW
2.589.300 $
115900894,557 TRX
1,56% Gần đây
22
0 $
0,00016501 ETH
2.442.167 $
107718647,604 TRX
1,48% Gần đây
23
0 $
0,00017674 ETH
2.326.464 $
95851055,000 TRX
1,41% Gần đây
24
0 $
0,022666 USDT
1.744.952 $
77001874,300 TRX
1,05% Gần đây
25
0 $
0,00016473 ETH
1.743.673 $
77077500,000 TRX
1,05% Gần đây
26
0 $
0,022655 USDT
1.710.065 $
75499041,778 TRX
1,03% Gần đây
27
0 $
0,00016491 ETH
1.427.997 $
63022693,672 TRX
0,86% Gần đây
28
0 $
0,000005819 BTC
1.377.068 $
59474309,000 TRX
0,83% Gần đây
29
0 $
0,071999 XRP
1.371.106 $
60711928,000 TRX
0,83% Gần đây
30
0 $
0,00016486 ETH
1.297.223 $
57341142,080 TRX
0,78% Gần đây
31
0 $
25,2 KRW
1.275.845 $
57339608,110 TRX
0,77% Gần đây
32
0 $
0,02267 USDT
925.289 $
40825296,540 TRX
0,56% Gần đây
33
0 $
0,02263 USDT
872.869 $
38579552,584 TRX
0,53% Gần đây
34
0 $
0,0001649 ETH
859.469 $
37952890,000 TRX
0,52% Gần đây
35
0 $
0,00000569 BTC
754.681 $
33333074,990 TRX
0,46% Gần đây
36
0 $
0,00000568 BTC
670.074 $
29645280,656 TRX
0,40% Gần đây
37
0 $
0,0000062 BTC
600.995 $
24363461,055 TRX
0,36% Gần đây
38
0 $
0,0000057 BTC
532.683 $
23484135,400 TRX
0,32% Gần đây
39
0 $
0,001473 BNB
531.331 $
23446664,129 TRX
0,32% Gần đây
40
0 $
0,0001649 ETH
474.303 $
20944519,399 TRX
0,29% Gần đây
41
0 $
0,02267 USDT
457.838 $
20196341,119 TRX
0,28% Gần đây
42
0 $
0,00016551 ETH
454.443 $
19983510,328 TRX
0,27% Gần đây
43
0 $
0,07218 XRP
297.096 $
13104449,169 TRX
0,18% Gần đây
44
0 $
0,000005686 BTC
224.995 $
9944434,000 TRX
0,14% Gần đây
45
0 $
0,0000057 BTC
189.023 $
8333994,111 TRX
0,11% Gần đây
46
0 $
0,0000057 BTC
189.023 $
8333994,111 TRX
0,11% Gần đây
47
0 $
0,00000612 BTC
162.282 $
6662976,000 TRX
0,10% Gần đây
48
0 $
324 IDR
157.741 $
6922477,474 TRX
0,10% Gần đây
49
0 $
0,02248 TUSD
155.902 $
6902271,758 TRX
0,09% Gần đây
50
1 $
25,5002 TRX
131.771 $
227837,490 ANTE
0,08% Gần đây
51
0 $
0,0227 USDT
99.061 $
4363396,947 TRX
0,06% Gần đây
52
0 $
0,02311032 USD
80.590 $
3487187,750 TRX
0,05% Gần đây
53
0 $
0,00000568 BTC
77.909 $
3447569,000 TRX
0,05% Gần đây
54
0 $
0,02259 USDT
71.141 $
3169377,400 TRX
0,04% Gần đây
55
0 $
0,00000568 BTC
62.256 $
2754531,879 TRX
0,04% Gần đây
56
0 $
0,023 USD
61.051 $
2654385,785 TRX
0,04% Gần đây
57
0 $
1,4712076 RUB
60.732 $
2659866,791 TRX
0,04% Gần đây
58
0 $
0,0000057 BTC
58.793 $
2592166,712 TRX
0,04% Gần đây
59
0 $
0,000169 ETH
55.988 $
2409840,524 TRX
0,03% Gần đây
60
0 $
0,00000569 BTC
50.602 $
2234996,915 TRX
0,03% Gần đây
61
HPX HPX
0 $
0,00016498 ETH
50.145 $
2212212,373 TRX
0,03% Gần đây
62
0 $
0,023161 USD
50.020 $
2159666,943 TRX
0,03% Gần đây
63
HPX HPX
0 $
0,1519 CNYT
49.363 $
2199619,326 TRX
0,03% Gần đây
64
0 $
0,0001678128 ETH
48.818 $
2118328,500 TRX
0,03% Gần đây
65
0 $
0,00016556 ETH
47.655 $
2095976,710 TRX
0,03% Gần đây
66
0 $
0,02253 PAX
46.826 $
2069786,369 TRX
0,03% Gần đây
67
0 $
0,02257 USDC
46.685 $
2059594,005 TRX
0,03% Gần đây
68
0 $
0,00000579 BTC
43.299 $
1879220,600 TRX
0,03% Gần đây
69
0 $
0,036001 TRX
43.159 $
52857724,461 BTT
0,03% Gần đây
70
0 $
0,0000057 BTC
42.300 $
1865054,812 TRX
0,03% Gần đây
71
0 $
0,0000058 BTC
41.450 $
1796064,199 TRX
0,03% Gần đây
72
0 $
0,000168 ETH
40.829 $
1768829,855 TRX
0,02% Gần đây
73
0 $
0,00044531 LTC
39.997 $
1516440,000 TRX
0,02% Gần đây
74
0 $
0,0212 OKB
39.448 $
1751412,548 TRX
0,02% Gần đây
75
0 $
0,000164688 ETH
37.818 $
1671283,000 TRX
0,02% Gần đây
76
0 $
8,55 DOGE
35.434 $
1964859,000 TRX
0,02% Gần đây
77
0 $
0,00000562 BTC
29.295 $
1310031,000 TRX
0,02% Gần đây
78
0 $
0,00000573 BTC
28.705 $
1260624,000 TRX
0,02% Gần đây
79
0 $
0,00016479 ETH
27.532 $
1215962,000 TRX
0,02% Gần đây
80
0 $
0,00016525 ETH
23.378 $
1029650,407 TRX
0,01% Gần đây
81
0 $
0,00016458 ETH
23.263 $
1028726,089 TRX
0,01% khoảng 1 giờ trước
82
0 $
0,00000571 BTC
20.729 $
912337,837 TRX
0,01% Gần đây
83
0 $
0,0230098 USD
19.762 $
858868,713 TRX
0,01% Gần đây
84
0 $
0,0000057 BTC
16.381 $
722237,188 TRX
0,01% Gần đây
85
0 $
0,00016505 ETH
16.307 $
720076,000 TRX
0,01% Gần đây
86
0 $
0,02282 USDT
15.794 $
692703,500 TRX
0,01% Gần đây
87
0 $
0,00000569 BTC
13.527 $
597463,000 TRX
0,01% Gần đây
88
0 $
0,0225 USDT
11.495 $
510904,000 TRX
0,01% Gần đây
89
0 $
0,00016488 ETH
11.314 $
499403,475 TRX
0,01% Gần đây
90
0 $
0,00016449 ETH
10.859 $
480712,000 TRX
0,01% Gần đây
91
0 $
0,0131 TRX
10.504 $
35419404,424 WIN
0,01% Gần đây
92
0 $
0,019776 EUR
10.024 $
447051,439 TRX
0,01% Gần đây
93
0 $
0,02264395 USDT
9.951 $
439551,535 TRX
0,01% Gần đây
94
0 $
0,02264395 USDT
9.951 $
439551,535 TRX
0,01% Gần đây
95
0 $
0,00000572 BTC
9.225 $
405303,000 TRX
0,01% Gần đây
96
0 $
0,00000569 BTC
9.131 $
403342,989 TRX
0,01% Gần đây
97
0 $
0,0001642 ETH
8.286 $
369131,000 TRX
0,01% Gần đây
98
0 $
0,00976 TRX
7.692 $
34849756,408 IGG
0,00% Gần đây
99
0 $
0,00016486 ETH
7.369 $
325259,134 TRX
0,00% Gần đây
100
0 $
0,009899 TRX
6.268 $
27968349,194 TWJ
0,00% Gần đây
101
0 $
0,00016518 ETH
6.241 $
275007,900 TRX
0,00% Gần đây
102
0 $
0,00000567 BTC
6.116 $
271092,286 TRX
0,00% Gần đây
103
0 $
0,00016498 ETH
5.777 $
254862,000 TRX
0,00% Gần đây
104
0 $
0,03563172 TRX
5.708 $
7074861,928 BTT
0,00% Gần đây
105
0 $
0,00000569 BTC
4.879 $
215485,460 TRX
0,00% Gần đây
106
0 $
0,022542 USDT
4.486 $
199220,521 TRX
0,00% Gần đây
107
0 $
0,0000057 BTC
4.386 $
193393,000 TRX
0,00% Gần đây
108
0 $
0,022652 USDT
3.810 $
168181,000 TRX
0,00% Gần đây
109
0 $
0,01044 TRX
3.653 $
15428045,838 DICE
0,00% Gần đây
110
0 $
1,6 INR
3.433 $
147282,000 TRX
0,00% Gần đây
111
0 $
20,2 KRW
2.613 $
146492,933 TRON
0,00% Gần đây
112
0 $
25,3 KRW
2.575 $
115266,139 TRX
0,00% Gần đây
113
0 $
0,00000568 BTC
2.068 $
91503,646 TRX
0,00% Gần đây
114
0 $
0,00000569 BTC
1.899 $
83848,496 TRX
0,00% Gần đây
115
0 $
1,7 INR
1.708 $
68997,000 TRX
0,00% Gần đây
116
0 $
0,000167 ETH
1.644 $
71643,233 TRX
0,00% Gần đây
117
0 $
0,08 PLN
1.623 $
76804,170 TRX
0,00% Gần đây
118
0 $
0,00016582 ETH
1.510 $
66368,771 TRX
0,00% Gần đây
119
0 $
0,022485 USDT
1.425 $
63463,740 TRX
0,00% Gần đây
120
0 $
0,02370022 USD
1.248 $
52652,046 TRX
0,00% Gần đây
121
0 $
0,00000571 BTC
1.230 $
54133,636 TRX
0,00% Gần đây
122
0 $
0,00000567 BTC
1.035 $
45784,750 TRX
0,00% khoảng 2 giờ trước
123
0 $
0,00000569 BTC
708 $
31275,000 TRX
0,00% Gần đây
124
0 $
0,017926 GBP
620 $
26172,876 TRX
0,00% Gần đây
125
0 $
0,00000561 BTC
460 $
20622,038 TRX
0,00% Gần đây
126
0 $
0,00016472 ETH
423 $
18692,000 TRX
0,00% Gần đây
127
0 $
0,6998 TWD
407 $
17908,200 TRX
0,00% Gần đây
128
0 $
0,0000057 BTC
387 $
17040,755 TRX
0,00% Gần đây
129
0 $
0,00016428 ETH
381 $
16889,530 TRX
0,00% Gần đây
130
0 $
0,0000061 BTC
355 $
14602,523 TRX
0,00% Gần đây
131
0 $
0,0227 USD
237 $
10429,564 TRX
0,00% Gần đây
132
0 $
0,00000576 BTC
225 $
9825,951 TRX
0,00% Gần đây
133
0 $
0,02 EUR
223 $
9833,315 TRX
0,00% khoảng 2 giờ trước
134
0 $
0,00000565 BTC
213 $
9470,876 TRX
0,00% Gần đây
135
0 $
0,00016391 ETH
207 $
9131,420 TRX
0,00% khoảng 3 giờ trước
136
0 $
0,02265 USDT
175 $
7722,730 TRX
0,00% Gần đây
137
0 $
0,00000567 BTC
172 $
7639,808 TRX
0,00% khoảng 1 giờ trước
138
0 $
0,0000057 BTC
119 $
5231,000 TRX
0,00% Gần đây
139
0 $
0,023 USD
115 $
4995,925 TRX
0,00% Gần đây
140
0 $
0,00000571 BTC
86 $
3764,284 TRX
0,00% Gần đây
141
0 $
0,020688 EUR
69 $
2942,192 TRX
0,00% Gần đây
142
0 $
0,00016122 ETH
33 $
1479,723 TRX
0,00% Gần đây
143
0 $
0,00000585 BTC
29 $
1227,314 TRX
0,00% Gần đây
144
0 $
0,0241 USD
23 $
950,606 TRX
0,00% Gần đây
145
0 $
0,00000567 BTC
21 $
935,749 TRX
0,00% Gần đây
146
0 $
0,02276 USDT
20 $
872,235 TRX
0,00% Gần đây
147
0 $
2,61993796 JPY
20 $
838,000 TRX
0,00% Gần đây
148
0 $
0,00016761 ETH
17 $
718,435 TRX
0,00% khoảng 2 giờ trước
149
0 $
0,0001646 ETH
16 $
706,000 TRX
0,00% Gần đây
150
0 $
0,00000588 BTC
16 $
672,165 TRX
0,00% Gần đây
151
0 $
0,022741 USDT
1 $
50,000 TRX
0,00% Gần đây
152
0 $
0,00612854 EOS
0 $
8,000 TRX
0,00% Gần đây
153
0 $
0,00014157 BCH
82.944 $
TRX
0,05% Gần đây
154
0 $
0,00000568 BTC
50.064 $
TRX
0,03% Gần đây
155
0 $
0,00010139 ETH
28.280 $
2029132,000 TRX
0,02% Gần đây
156
0 $
0,00016402 ETH
5.984 $
TRX
0,00% Gần đây
157
0 $
0,00000595 BTC
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
158
0 $
0,232189 MAX
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
159
0 $
0,00009517 ETH
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
160
0 $
0,00016699 ETH
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
161
0 $
0,341 TEN
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
162
0 $
0,00016852 ETH
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
163
0 $
0,00000578 BTC
0 $
0,000 TRX
0,00% Gần đây
164
0 $
0,00016464 ETH
27.060 $
1192685,326 TRX
- khoảng 3 giờ trước
165
0 $
0,00000575 BTC
7.418 $
322294,000 TRX
- khoảng 10 giờ trước
166
0 $
0,000168 ETH
7.264 $
309362,000 TRX
- khoảng 11 giờ trước
167
0 $
0,00000575 BTC
355 $
15517,048 TRX
- khoảng 6 giờ trước
168
0 $
0,00016528 ETH
32 $
1410,336 TRX
- khoảng 4 giờ trước
169
0 $
0,000004499 BTC
25 $
1400,472 TRX
- 2 ngày trước
170
0 $
0,02298 USDT
25 $
1067,268 TRX
- khoảng 8 giờ trước
171
0 $
0,00039 LTC
18 $
777,367 TRX
- khoảng 20 giờ trước
172
0 $
0,00000006 TRX
13 $
9615100394,000 UTRON
- khoảng 5 giờ trước
173
0 $
0,00017703 ETH
8 $
347,918 TRX
- khoảng 3 giờ trước
174
0 $
0,0000055 BTC
5 $
234,000 TRX
- khoảng 3 giờ trước
175
0 $
0,00000072 TRX
3 $
198223790,000 PALA
- khoảng 8 giờ trước
176
0 $
0,000175 ETH
0 $
10,000 TRX
- 7 ngày trước
177
0 $
0,00017001 ETH
0 $
2,009 TRX
- khoảng 14 giờ trước
178
0 $
0,005 TRX
0 $
196,000 CRYT
- khoảng 4 giờ trước
179
0 $
0,03 USD
69 $
2313,500 TRX
- 4 ngày trước
180
0 $
TWD
65 $
TRX
- 1 ngày trước
181
0 $
0,001189995 ETH
19 $
119,997 TRX
- 5 ngày trước
182
0 $
11,06077122 DOGE
0 $
0,000 TRX
- khoảng 9 giờ trước
183
0 $
0,993 TRX
0 $
0,000 VSU
- 1 ngày trước
184
0 $
0,00015183 ETH
0 $
0,000 TRX
- 3 ngày trước
185
0 $
0,5635 FT
0 $
0,000 TRX
- 4 ngày trước
186
0 $
0,0227 USD
0 $
0,000 TRX
- 6 ngày trước
187
0 $
0,00011013 TRX
0 $
0,000 GOLD
- khoảng 19 giờ trước
188
0 $
0,0039 TRX
0 $
0,000 ACTIV
- 6 ngày trước
189
0 $
0,002401 TRX
0 $
0,000 FUN
- 3 ngày trước
190
0 $
500 CRYT
0 $
0,000 TRX
- 1 ngày trước
191
0 $
0,00025 TRX
0 $
0,000 TAR
- khoảng 21 giờ trước
192
0 $
0,05767 TRX
0 $
0,000 MNRRI
- 1 ngày trước
193
0 $
0,00100002 TRX
0 $
0,000 IGG
- 3 ngày trước
# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối