Tìm kiếm
Đồng tiền: 4250
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 141.049.886.358 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 27.727.301.289 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,3%
XRP 9,20%
valena-sv  (SVCOIN)
Valena-SV (SVCOIN)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
SVCOIN
USD

Valena-SV (SVCOIN)

Valena-SV (SVCOIN) là một đồng tiền mã hóa hay một dạng tài sản kỹ thuật số.Giá Valena-SV (SVCOIN) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và nguồn cung tối đa là đồng. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Valena-SV trên các trình khám phá khối như. Thông tin bổ sung về đồng tiền Valena-SV có thể được tìm thấy tại https://valena-svcoin.io/.

1h
24h
7d
14d
30d
1y

Khối lượng Valena-SV theo sàn giao dịch

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A
Thống kê nhanh
Giá Valena-SV
Giá trị vốn hóa thị trường
Thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #
Cao nhất mọi thời điểm
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm N/A
1 giờ
24 giờ
7 ngày
14 ngày
30 ngày
60 ngày
1 năm
Tỷ lệ Valena-SV/Bitcoin 1 BTC = SVCOIN
Thông tin khác
Ngày khởi tạo -
Thuật toán băm -
Tỉ lệ băm N/A
Thời gian tạo khối phút
Nguồn cung khả dụng/tổng ? / ?