Tìm kiếm
Đồng tiền: 4225
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.933.871.153 $ 0,67%
Lưu lượng 24 giờ: 27.356.766.571 $
Ưu thế:
BTC 50,2%
ETH 10,3%
XRP 9,36%
varyon by blue frontiers  (VAR)
Varyon by Blue Frontiers (VAR)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
VAR
USD

Varyon by Blue Frontiers (VAR)

Varyon by Blue Frontiers (VAR) là một đồng tiền mã hóa hay một dạng tài sản kỹ thuật số.Giá Varyon by Blue Frontiers (VAR) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và nguồn cung tối đa là đồng. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Varyon by Blue Frontiers trên các trình khám phá khối như. Thông tin bổ sung về đồng tiền Varyon by Blue Frontiers có thể được tìm thấy tại https://www.blue-frontiers.com/en/.

1h
24h
7d
14d
30d
1y

Khối lượng Varyon by Blue Frontiers theo sàn giao dịch

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A
Thống kê nhanh
Giá Varyon by Blue Frontiers
Giá trị vốn hóa thị trường
Thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #
Cao nhất mọi thời điểm
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm N/A
1 giờ
24 giờ
7 ngày
14 ngày
30 ngày
60 ngày
1 năm
Tỷ lệ Varyon by Blue Frontiers/Bitcoin 1 BTC = VAR
Thông tin khác
Ngày khởi tạo -
Thuật toán băm -
Tỉ lệ băm N/A
Thời gian tạo khối phút
Nguồn cung khả dụng/tổng ? / ?