Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 134.568.683.443 $ 0,94%
Lưu lượng 24 giờ: 18.189.803.185 $
Ưu thế:
BTC 51,7%
ETH 11,5%
XRP 9,83%
VEX
USD

Sàn giao dịch Vexanium

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
70 IDR
193.191 $
38769253,407 VEX
51,83% 8 phút ago
2
0 $
0,0000013 BTC
40.386 $
7830688,001 VEX
10,84% 43 phút ago
3
0 $
0,00000138 BTC
33.348 $
6091181,043 VEX
8,95% 5 phút ago
4
0 $
0,00000126 BTC
29.225 $
5857025,068 VEX
7,84% 8 phút ago
5
0 $
0,0049 USD
29.222 $
5963660,486 VEX
7,84% khoảng 1 giờ ago
6
0 $
0,026123 TRY
25.361 $
5163529,879 VEX
6,80% khoảng 1 giờ ago
7
0 $
0,096 TEN
21.975 $
4379013,756 VEX
5,90% 8 phút ago
8
0 $
0,002 USDT
0 $
0,000 VEX
0,00% 8 phút ago
9
0 $
0,004547 USDT
30.036 $
6596130,000 VEX
- 4 ngày ago
10
0 $
0,000002 BTC
20 $
2549,000 VEX
- 2 ngày ago