Tìm kiếm
Đồng tiền: 4072
Sàn giao dịch: 293
Giá trị vốn hóa thị trường: 134.983.051.102 $ 3,1%
Lưu lượng 24 giờ: 21.498.488.629 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 11,4%
XRP 10,0%
TRST
USD

Sàn giao dịch WeTrust

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,00000262 BTC
286 $
27616,135 TRST
68,77% 29 phút ago
2
0 $
0,0167948950305881 BNT
69 $
7337,284 TRST
16,60% 4 phút ago
3
0 $
0,0000020105 BTC
61 $
7650,000 TRST
14,63% khoảng 2 giờ ago
4
0 $
0,0000537801 ETH
0 $
0,000 TRST
0,00% 6 phút ago
5
0 $
0 ETH
0 $
0,000 TRST
0,00% khoảng 2 giờ ago
6
0 $
0,000066 ETH
136 $
14015,034 TRST
- khoảng 6 giờ ago