Tìm kiếm
Đồng tiền: 3589
Sàn giao dịch: 259
Giá trị vốn hóa thị trường: 108.047.293.461 $ -0,66%
Lưu lượng 24 giờ: 11.261.373.495 $
Ưu thế:
BTC 54,4%
XRP 11,4%
ETH 8,43%
TRST
USD

Sàn giao dịch WeTrust

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
Cập nhật 8 phút trước
0,01 $
0,00011325 ETH
28.822,98 $
2905947,515 TRST
35,07%
2
Cập nhật 8 phút trước
0,01 $
0,00996936 USDT
27.899,15 $
2808529,144 TRST
33,90%
3
Cập nhật 8 phút trước
0,01 $
0,00000295 BTC
25.519,31 $
2569090,249 TRST
31,01%
4
Cập nhật 10 phút trước
0,01 $
0,00000278 BTC
19,93 $
2130,000 TRST
0,03%
5
Cập nhật 5 ngày trước
0,01 $
0,000088892 ETH
0,00 $
0,000 TRST
-
6
Cập nhật 5 ngày trước
0,00 $
0 ETH
0,00 $
0,000 TRST
-
7
Cập nhật 1 ngày trước
0,00 $
0 BTC
0,00 $
0,000 TRST
-
8
Cập nhật 1 ngày trước
0,01 $
0,0184147751638891 BNT
0,00 $
0,000 TRST
-