Tìm kiếm
Đồng tiền: 2918
Sàn giao dịch: 235
Giá trị vốn hóa thị trường: 213.060.120.993 $
Lưu lượng 24 giờ: 11.161.860.567 $
Ưu thế:
BTC 53,0%
ETH 9,77%
BCH 3,58%
 • Giá trị vốn hóa thị trường
  2.411.613 $
 • KL giao dịch trong 24 giờ
  104.248 $
 • Thấp trong 24h / Cao trong 24h
  0,03 $ / 0,03 $
 • Nguồn cung khả dụng
  90 Triệu / 100 Triệu How is this calculated?
TRST
USD

Khối lượng WeTrust theo sàn giao dịch

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
Cập nhật 3 phút trước
0,03 $
0,02740149 USDT
42.066,74 $
1559597,865 TRST
40,34%
2
Cập nhật 5 phút trước
0,03 $
0,00013247 ETH
41.422,11 $
1542299,509 TRST
39,71%
3
Cập nhật 3 phút trước
0,03 $
0,00000411 BTC
20.660,94 $
769996,496 TRST
19,81%
4
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
0,03 $
0,00000393 BTC
144,21 $
5620,000 TRST
0,14%
5
Cập nhật 1 phút trước
0,01 $
0,00007 ETH
0,00 $
0,000 TRST
0,00%
6
Cập nhật 2 ngày trước
0,00 $
0 USD
0,00 $
0,000 TRST
-
7
Cập nhật khoảng 12 giờ trước
0,00 $
0 BTC
0,00 $
0,000 TRST
-
8
Cập nhật 1 ngày trước
0,03 $
0,0205269007833931 BNT
0,00 $
0,000 TRST
-
9
Cập nhật 5 ngày trước
0,04 $
0,0001878899901046 ETH
0,00 $
0,000 TRST
-
10
Cập nhật 5 ngày trước
0,01 $
0,00007 ETH
0,00 $
0,000 TRST
-
11
Cập nhật 2 ngày trước
0,00 $
0 ETH
0,00 $
0,000 TRST
-