New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
REP
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
681.024.300 $
24h Thấp / 24h Cao
54,12760 $ / 80,30630 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
24.536.100 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng63%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản59%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển82%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng46%
Giá trị vốn hóa thị trường 681.024.300 $
24h Thấp / 24h Cao 54,12760 $ / 80,30630 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 24.536.100 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng63%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản59%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển82%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng46%
REP
Exchange
USD

Augur Biểu đồ giá US Dollar (REP/USD)

Giá trị của Augur ngày hôm nay là 61,9113 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 10 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 24.536.100 $

Ngày Giá (USD)
chưa tới 1 phút trước 61.91
4 phút trước 61.55
14 phút trước 61.63
24 phút trước 61.95
34 phút trước 61.31
44 phút trước 63.57