REP
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
381.218.200 $
24h Thấp / 24h Cao
32,87680 $ / 35,33500 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.028.280 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng60%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản45%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển83%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng47%

Augur Biểu đồ giá US Dollar (REP/USD)

Giá trị của Augur ngày hôm nay là 34,6562 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 10 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 2.028.280 $