BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
133.436.298.029 $
24h Thấp / 24h Cao
7.860,82685 $ / 8.360,51418 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.571.531.208 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%

Bitcoin Biểu đồ giá Australian Dollar (BTC/AUD)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 10.217,6345 A$. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 3.332.712.160 A$