BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
145.568.105.857 $
24h Thấp / 24h Cao
8.377,94086 $ / 8.710,29184 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.732.481.725 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng93%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng97%

Bitcoin Biểu đồ giá Canadian Dollar (BTC/CAD)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 11.232,4354 C$. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 4.875.916.304 C$