BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
134.401.777.505 $
24h Thấp / 24h Cao
7.860,82685 $ / 8.388,57203 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.544.261.165 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng90%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%

Bitcoin Biểu đồ giá Chinese Yuan (BTC/CNY)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 50.279,2932 ¥. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 16.109.243.992 ¥