BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
146.047.256.941 $
24h Thấp / 24h Cao
8.370,07311 $ / 8.784,22800 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.818.724.808 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng89%

Bitcoin Biểu đồ giá Euro (BTC/EUR)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 6.978,7953 €. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 2.281.075.601 €