New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
207.973.940.291 $
24h Thấp / 24h Cao
11.963,09262 $ / 13.439,84030 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
4.066.714.767 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%
Giá trị vốn hóa thị trường 207.973.940.291 $
24h Thấp / 24h Cao 11.963,09262 $ / 13.439,84030 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 4.066.714.767 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%
BTC
Exchange
USD

Bitcoin Biểu đồ giá Euro (BTC/EUR)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 10.116,8601 €. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 3.326.776.015 €

Ngày Giá (EUR)
chưa tới 1 phút trước 10116.86
8 phút trước 10170.25
18 phút trước 10145.95
28 phút trước 10217.32
38 phút trước 10142.76
khoảng 1 giờ trước 10129.91