Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
301.751.009.577 $
24h Thấp / 24h Cao
16.464,88082 $ / 18.052,79801 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
4.483.860.721 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng93%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản95%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng90%
Giá trị vốn hóa thị trường 301.751.009.577 $
24h Thấp / 24h Cao 16.464,88082 $ / 18.052,79801 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 4.483.860.721 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng93%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản95%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng90%
BTC
Exchange
USD

Bitcoin Biểu đồ giá British Pound Sterling (BTC/GBP)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 13.416,8234 £. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 3.337.785.921 £

Ngày Giá (GBP)
13 phút trước 13416.82
13 phút trước 13416.82
16 phút trước 13346.08
16 phút trước 13346.08
16 phút trước 13346.08
16 phút trước 13346.08