BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
140.172.921.430 $
24h Thấp / 24h Cao
8.159,15563 $ / 8.584,44600 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.689.019.556 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng88%

Bitcoin Biểu đồ giá British Pound Sterling (BTC/GBP)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 5.938,5304 £. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 1.928.027.022 £