BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
134.844.043.907 $
24h Thấp / 24h Cao
7.860,82685 $ / 8.360,51418 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.529.579.736 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng90%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%

Bitcoin Biểu đồ giá Indian Rupee (BTC/INR)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 518.461,6364 ₹. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 164.612.401.342 ₹