BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
146.761.764.814 $
24h Thấp / 24h Cao
8.193,37717 $ / 8.710,29184 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.920.775.643 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng92%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng94%

Bitcoin Biểu đồ giá Japanese Yen (BTC/JPY)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 921.296,5192 ¥. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 416.672.589.857 ¥