BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
146.885.012.636 $
24h Thấp / 24h Cao
8.206,39566 $ / 8.710,29184 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.924.436.717 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng92%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng94%

Bitcoin Biểu đồ giá South Korean Won (BTC/KRW)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 9.283.259,1274 ₩. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 4.198.911.820.577 ₩