BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
146.845.614.650 $
24h Thấp / 24h Cao
8.193,37717 $ / 8.710,29184 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.924.663.436 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng92%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng94%

Bitcoin Biểu đồ giá Malaysian Ringgit (BTC/MYR)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 33.959,5013 RM. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 15.365.233.962 RM