BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
146.671.147.342 $
24h Thấp / 24h Cao
8.206,39566 $ / 8.710,29184 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.917.037.566 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng92%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng94%

Bitcoin Biểu đồ giá Polish Zloty (BTC/PLN)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 29.642,4427 zł. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 13.401.869.840 zł