Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
286.334.788.306 $
24h Thấp / 24h Cao
16.600,50253 $ / 17.543,49432 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
5.791.428.194 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng94%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản98%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng92%
Giá trị vốn hóa thị trường 286.334.788.306 $
24h Thấp / 24h Cao 16.600,50253 $ / 17.543,49432 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 5.791.428.194 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng94%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản98%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng92%
BTC
Exchange
USD

Bitcoin Biểu đồ giá Russian Ruble (BTC/RUB)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 1.006.738,0821 ₽. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 340.782.113.533 ₽

Ngày Giá (RUB)
chưa tới 1 phút trước 1006738.08
5 phút trước 1002684.98
15 phút trước 1000197.22
24 phút trước 998094.32
35 phút trước 994556.69
khoảng 1 giờ trước 992060.97