NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
bitcoin logo (small)
bitcoin logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 154.924.373.945 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 2.551.256.223 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 8.777,02097 $ / 9.109,35086 $
9.115,5648 $
3,5%
BTC
USD

Bitcoin Biểu đồ giá Russian Ruble (BTC/RUB)

Giá Bitcoin cho ngày hôm nay là 563.607,1651 ₽. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 157.741.876.126 ₽

Coin Price 563.607,1651 ₽
Market Cap 9.578.834.609.068 ₽
Trading Volume 157.741.876.126 ₽
24h Low / 24h High 538.795,86396 ₽ / 563.238,45092 ₽
Ath 19.665,39492724 $
Ath Change
-54%
Ath Date 2017-12-16 (4 tháng)
24h
3,5%
7d
14%
14d
34%
30d
5,7%
60d
-9,1%
1y
630%