New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
165.730.511.134 $
24h Thấp / 24h Cao
9.739,25418 $ / 10.546,84667 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.477.414.853 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng89%

Bitcoin Biểu đồ giá Russian Ruble (BTC/RUB)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 552.708,5749 ₽. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 195.803.493.629 ₽