Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$136,519,650,129
24h Low / 24h High
$7,866.64190 / $8,249.14124
24h Trading Volume
$2,866,081,440
Hoạt động giao dịch chính
Tổng95%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản98%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng95%
Giá trị vốn hóa thị trường $136,519,650,129
24h Low / 24h High $7,866.64190 / $8,249.14124
24h Trading Volume $2,866,081,440
Hoạt động giao dịch chính
Tổng95%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản98%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng95%
BTC
Exchange
USD

Bitcoin Biểu đồ giá US Dollar (BTC/USD)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là $8,178.5391. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 16.7 Million xu và tổng khối lượng đã giao dịch là $2,866,081,440

Ngày Giá (USD)
less than a minute trước 8178.54
8 minutes trước 8170.86
18 minutes trước 8180.06
28 minutes trước 8161.41
38 minutes trước 8161.41
about 1 hour trước 8157.06