BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
145.945.278.059 $
24h Thấp / 24h Cao
8.370,07311 $ / 8.784,22800 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.816.288.928 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng90%

Bitcoin Biểu đồ giá US Dollar (BTC/USD)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 8.617,6748 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 2.816.288.928 $