New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
192.266.023.443 $
24h Thấp / 24h Cao
10.166,11792 $ / 13.957,04830 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
9.723.150.289 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%
Giá trị vốn hóa thị trường 192.266.023.443 $
24h Thấp / 24h Cao 10.166,11792 $ / 13.957,04830 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 9.723.150.289 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%
BTC
Exchange
USD

Bitcoin Biểu đồ giá US Dollar (BTC/USD)

Giá trị của Bitcoin ngày hôm nay là 11.439,5035 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 9.723.150.289 $

Ngày Giá (USD)
chưa tới 1 phút trước 11439.5
6 phút trước 11492.85
15 phút trước 11594.52
26 phút trước 11644.82
36 phút trước 11557.49
khoảng 1 giờ trước 11626.3