Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
BURST
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
36.493.439 $
24h Thấp / 24h Cao
0,01732 $ / 0,02208 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.949.274 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng45%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản35%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển49%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng39%
Giá trị vốn hóa thị trường 36.493.439 $
24h Thấp / 24h Cao 0,01732 $ / 0,02208 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 2.949.274 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng45%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản35%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển49%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng39%
BURST
Exchange
USD

Burst Biểu đồ giá Bitcoin (BURST/BTC)

Giá trị của Burst ngày hôm nay là 0,00000110 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 2 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 160 ฿

Ngày Giá (BTC)
chưa tới 1 phút trước 0.0000011
2 phút trước 0.0000011
14 phút trước 0.0000011
23 phút trước 0.00000108
32 phút trước 0.00000111
42 phút trước 0.00000112