Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
DASH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
5.857.713.173 $
24h Thấp / 24h Cao
713,54258 $ / 776,48739 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
162.379.245 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng70%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản68%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển83%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng56%
Giá trị vốn hóa thị trường 5.857.713.173 $
24h Thấp / 24h Cao 713,54258 $ / 776,48739 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 162.379.245 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng70%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản68%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển83%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng56%
DASH
Exchange
USD

Dash Biểu đồ giá Bitcoin (DASH/BTC)

Giá trị của Dash ngày hôm nay là 0,04451591 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 8 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 9.561 ฿

Ngày Giá (BTC)
chưa tới 1 phút trước 0.0445159
10 phút trước 0.04433336
20 phút trước 0.04481647
30 phút trước 0.04550088
40 phút trước 0.04554645
khoảng 1 giờ trước 0.04561516