New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
DASH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
6.853.950.009 $
24h Thấp / 24h Cao
851,09364 $ / 978,78291 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
82.177.340 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng70%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản71%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển84%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng54%
Giá trị vốn hóa thị trường 6.853.950.009 $
24h Thấp / 24h Cao 851,09364 $ / 978,78291 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 82.177.340 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng70%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản71%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển84%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng54%
DASH
Exchange
USD

Dash Biểu đồ giá Canadian Dollar (DASH/CAD)

Giá trị của Dash ngày hôm nay là 1.093,6210 C$. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 8 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 102.684.449 C$

Ngày Giá (CAD)
chưa tới 1 phút trước 1093.62
5 phút trước 1099.82
15 phút trước 1099.01
25 phút trước 1104.0
35 phút trước 1097.13
khoảng 1 giờ trước 1091.78