NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
dash logo (small)
dash logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 3.356.986.172 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 102.904.553 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 388,04247 $ / 427,43515 $
418,6523 $
6,4%
DASH
USD

Dash Biểu đồ giá Canadian Dollar (DASH/CAD)

Giá Dash cho ngày hôm nay là 527,8875 C$. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 8 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 129.754.512 C$

Coin Price 527,8875 C$
Market Cap 4.232.894.361 C$
Trading Volume 129.754.512 C$
24h Low / 24h High 489,91996 C$ / 539,78648 C$
Ath 1.493,59076136 $
Ath Change
-72%
Ath Date 2017-12-20 (4 tháng)
24h
6,4%
7d
36%
14d
39%
30d
1,7%
60d
-43%
1y
480%