New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
DASH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
5.609.380.794 $
24h Thấp / 24h Cao
674,08893 $ / 747,91289 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
63.314.961 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng70%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản70%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển84%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng54%

Dash Biểu đồ giá US Dollar (DASH/USD)

Giá trị của Dash ngày hôm nay là 710,7106 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 8 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 63.314.961 $

Ngày Giá (USD)
2 phút trước 710.71
2 phút trước 710.71
7 phút trước 710.48
11 phút trước 709.84
18 phút trước 709.75
22 phút trước 711.15