Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
DASH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$3,630,394,288
24h Low / 24h High
$440.79659 / $509.24207
24h Trading Volume
$158,614,219
Hoạt động giao dịch chính
Tổng71%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản72%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển84%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng54%
Giá trị vốn hóa thị trường $3,630,394,288
24h Low / 24h High $440.79659 / $509.24207
24h Trading Volume $158,614,219
Hoạt động giao dịch chính
Tổng71%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản72%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển84%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng54%
DASH
Exchange
USD

Dash Biểu đồ giá US Dollar (DASH/USD)

Giá trị của Dash ngày hôm nay là $471.3881. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 7.7 Million xu và tổng khối lượng đã giao dịch là $158,614,219

Ngày Giá (USD)
1 minute trước 471.39
6 minutes trước 469.95
16 minutes trước 469.71
26 minutes trước 467.67
36 minutes trước 466.58
about 1 hour trước 464.76